Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Tehnica mecanica


Qdidactic » stiinta & tehnica » tehnica mecanica
MANUALUL CALITATII pentru executia produselor si serviciilor in cadrul S.C. JJ S.A. conform SR EN ISO 9001-2008MANUALUL CALITATII pentru executia produselor si serviciilor in cadrul S.C. JJ S.A. conform SR EN ISO 9001-2008MANUALUL CALITATII


pentru executia produselor si serviciilor in cadrul

S.C. JJ S.A.

conform SR EN ISO 9001-2008


cod: MC-01

 
Acest manual este proprietatea S.C. WPC S.A.

Domeniul de aplicare

GENERALITATI


S.C. JJ Bucuresti SA. are ca obiect de activitate principal producerea suruburilor conducatoare de orice tip si profil , suruburilor cu bile si a suruburilor cu role, precum si a cremalierelor de precizie , care intra in componenta masinilor-unelte, a aparatelor de masura si control si a altor utilaje din intraga industrie.

In ultimii ani activitatea de productie si servicii s-a diversificat , adaptandu-se cerintelor pietei. Astfel au fost asimilate in fabricatie constructia de lagare de alunecare specifice utilajelor din industria energetica, piese de schimb pentru tractoare, pentru unitati din industria sticlei si pentru activitatile unor centre de cercetare.

SC WPC SA a elaborat si a implementat un sistem de management al calitatii in scopul de a demonstra capacitatea sa de a furniza produse de calitate care sa ofere deplina satisfactie clientilor sai, prin aplicarea efectiva a sistemului, inclusiv imbunatatirea continua si prevenirea aparitiei neconformitatilor.

Sistemul de management al calitatii este conform cu cerintele standardului SR EN ISO 9001-2008.

Scopul acestui manual este de a defini si descrie sistemul calitatii, de a stabili autoritatile si responsabilitatile personalului WPC implicat in actiuni ce influenteaza calitatea, si de a descrie proceduri generale pentru toate activitatile incluse in sistemul calitatii.

Un alt scop al acestui manual este de a prezenta sistemul calitatii implementat in WPC clientilor sau unor terte parti interesate, pentru informarea acestora asupra modului de asigurare a calitatii in cadrul firmei.


APLICARE

Sistemul Calitatii al WPC raspunde in totalitate cerintelor SR EN ISO 9001-2008 nefiind necesare excluderi.

REFERINTE NORMATIVE

SR EN ISO 9001-2008 "Sisteme de management al calitatii CERINTE"

SR ISO 10013-97" Ghid pentru elborarea manualelor calitatii"


TERMENI si DEFINITII

Termeni si definitii

Pentru prezentul manual se aplica definitiile conform SR EN ISO 9000-2008 "Sisteme de management al calitatii.Cerinte".

Abrevieri

AC=     Asigurarea Calitatii

CAN=   Comisia de Analiza a Neconformitatilor

CTC=    Control Tehnic de Calitate

DMM=Dispozitive de masurare si monitorizare

MC=    Manualul Calitatii

P/I=     Procedura/Instructiune

RAC=   Responsabil cu Asigurarea Calitatii

PSC=    Procedura Sistemului Calitatii

SC=      Sistemul Calitatii

PL=      Procedura de lucru

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII

Cerinte generale

Pentru a se asigura ca produsele/serviciile oferite satisfac conditiile specificate, S.C. WPC S.A. a decis sa stabileasca, sa documenteze si sa mentina un sistem al calitatii conform cerintelor SR EN ISO 9001-2008. Cerinte

Procesele necesare sistemului de management al calitatii in vederea obtinerii unor produse care sa raspunda asteptarilor clientului sunt stabilite in cadrul Sistemului Calitatii din cadrul S.C. WPC S.A.

Acestea sunt: Manualul Calitatii, Proceduri de Sistem, Proceduri de Lucru, Proceduri Generale.

Documentele Sistemului Calitatii stabilesc criteriile si metodele prin care aceste procese sunt operate, disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru sustinrea monitorizarii, masurarii si implementarii unor actiuni in vederea planificarii si imbunatatirii permanente a proceselor acestui sistem.

In cadrul organizatiei nu sunt procese externalizate.

Cerinte referitoare la documentatie

Generalitati

Documentatia Sistemului Calitatii al WPC contine

Manualul calitatii este documentul de varf al documentatiei, care:

contine politica in domeniul calitatii stabilita de catre Consiliul de Administratie;

scurte descrieri privind modul de abordare a cerintelor standardului ISO 9001-2008.

Procedurile de sistem descriu activitatile organizatiei;

Formularistica aferenta este creata cu scopul fluidizarii completarii inregistrarilor calitatii, respectiv usurintei accesului la aceste inregistrari.Fig. 1

Manualul calitatii

Manualul calitatii este documentul de baza utilizat in elborarea si implementarea sistemului calitatii.

Scop

Manualul calitatii furnizeaza o descriere adecvata a sistemului calitatii, servind totodata ca referinta permenenta in implementarea si mentinerea acestuia.

Responsabilitati

Seful compartimentului Asigurarea calitatii este responsabil pentru elaborarea, evaluarea si actualizarea Manualului calitatii.

Directorul general este responsabil pentru aprobarea Manualului calitatii.

Procedura

Seful compartimentului Asigurarea calitatii elaboreaza Manualul calitatii si il evalueaza anual pentru a constata conformitatea acestuia cu standardul de referinta si cu activitatile desfasurate in cadrul societatii.

Actualizarea Manualului calitatii se face ori de cate ori apar modificari.

Evaluarea Manualului calitatii se face prin analiza dispozitiilor de actiuni corective emise sau primite, sesizarile compartimentelor implicate , reglementarilor aparute, cerintelor contractuale.

In urma evaluarii se intocmeste un raport care sintetizeaza neconcordantele si masurile propuse. Raportul se prezinta conducerii societatii, ca element al analizei efectuate de management, care dispune masurile necesare.

Difuzarea Manualului calitatii se face si se controleaza prin lista de difuzare, de catre compartimentul Asigurarea calitatii.

Editiile Manualului calitatii se noteaza prin litere in ordine alfabetica.

Reviziile se numeroteaza consecutiv cu cifre arabe.

La maxim zece revizii se elaboreaza o noua editie a Manualului calitatii.

Lista de control a reviziilor va trece in revista toate capitolele afectate la o revizie , facand o descriere sumara a modificarilor.

editie noua va preciza ca documentul este rescris.

Orice editie sau revizie este supusa acelorasi aprobari ca si documentul initial.

Paginile reviziilor se transmit la toti detinatorii Manualului calitatii , care inlocuiesc paginile afectate.

Compartimentul Asigurarea calitatii mentine o copie a tuturor editiilor si reviziilor pentru o perioada specificata in procedura "Controlul inregistrarilor calitatii"cod PSC14.

Controlul documentelor

Politica

Controlul documentelor se face pentru a se asigura ca:

a)     acestea sunt emise, analizate si aprobate de personal autorizat;

b)     documentele supuse modificarilor sunt analizate si reaprobate;

c)      modificarile si stadiul revizuirii curente sunt identificabile;

d)     versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile utilizatorilor la locul si momentul potrivit ;

e)     documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta ;

f)      documentele de provenienta externa sunt identificate si distribuirea lor este controlata;

g)     reviziile sunt identificate corespunzator pentru a preveni utilizarea unor documente sau date perimate;

Domeniu

Aceste cerinte se aplica pentru controlul tuturor documentelor si al datelor care sunt in legatura cu conditiile sistemului calitatii documentat si implementat precum si pentru controlul documentelor de provenienta externa cum ar fi standarde si desene ale clientilor.

Responsabilitati

Seful compartimentului AC, responsabilii cu asigurarea calitatii pe compartimente si sefii compartimentelor din S.C. WPC S.A. sunt responsabili pentru respectarea cerintelor mentionate in acest capitol sau in procedurile documentate aplicabile.

Cerinte

In categoria documentelor controlate intra:

Manualul calitatii

Proceduri/instructiuni

documente de ofertare/contractare/aprovizionare

documentatie tehnica, tehnologica si de control

inregistrari ale calitatii

norme si standarde

Documentele si datele sunt analizate si aprobate inainte de emitere de personal autorizat pentru a confirma ca sunt adecvate.

Pentru mentinerea sub control a documentelor si datelor , compartimentele care au responsabilitati in difuzarea si emiterea acestora vor pastra liste de referinta sau proceduri documentate care sa identifice stadiul reviziilor in vigoare ale acestora.

Documentele difuzate in toate locurile unde se executa activitati ce influenteaza functionarea eficace a sistemului calitatii vor fi la ultima revizie.

Compartimentele responsabile de emiterea documentelor mentionate mai sus sunt responsabile pentru retragerea prompta din toate punctele de difuzare a documentelor perimate.

Documentele perimate pastrate in scopuri juridice si/sau pentru conservarea cunostintelor sunt identificate in mod corespunzator.

Modificarile documentelor si ale datelor se analizeaza si aproba de aceleasi functii care le-au analizat si aprobat initial.

Documente de referinta

Prezentul capitol din Manualul calitatii este descris in procedura sistemului calitatii "Controlul documentelor si datelor" cod:PSC03.

Inregistrari

Inregistrari referitoare la controlul documentelor si datelor vor fi pastrate de compartimente conform procedurii: "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Controlul inregistrarilor

Politica

Controlul inregistrarilor calitatii se face pentru a furniza dovezile obiective ca s-a atins calitatea ceruta a produsului si ca elementele sistemului calitatii sunt implementate eficient.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica tuturor inregistrarilor calitatii considerate ca dovezi obiective in ceea ce priveste demonstrarea conformitatii cu conditiile specificate si functionarea eficace a sistemului calitatii.

Responsabilitati

Responsabilitatea revine tuturor compartimentelor care elaboreaza si/sau opereaza cu inregistrari ale calitatii .

Cerinte

Inregistrarile calitatii trebuie tinute sub control. Controlul se refera la: identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor calitatii.

Inregistrarile calitatii care necesita control se refera in principal la urmatoarele: inregistrari privind analiza contractelor , controlul proiectarii, aprovizionare, procese de fabricatie, masurare si monitorizare, dispozitive de masurare si monitorizare, stadiul inspectiilor si incercarilor, neconformitati, actiuni corective si preventive, audituri interne, instruirea personalului, analiza efectuata de management, etc.

Inregistrarile calitatii trebuie sa fie arhivate in conditii de securitate, protejate impotriva accesului neautorizat si impotriva modificarilor.

Durata de pastrare a inregistrarior calitatii depinde de prevederile contractului, de responsabilitatea juridica asupra produsului si de durata de viata a acestuia. Daca nu exista cerinte precizate, durata de pastrare este de 3 ani.

Inregistrarile calitatii pot fi prezentate pe hartie sau  pe suport informatic.

Documente de referinta

Acest capitol este descris in procedura sistemului calitatii PSC14 "Controlul inregistrarilor calitatii".

Inregistrari

Conform procedurii PSC14 inregistrarile calitatii se pastreaza cu respectarea cerintelor de mai sus.

Responsabilitatea managementului

Angajamentul managementului

Conducerea societatii WPC situeaza in centrul preocuparilor sale realizarea si mentinerea unei calitati continue si efective a produselor si serviciilor sale pentru satisfacerea in permanenta a solicitarilor exprimate sau implicite ale clientilor .

In acest scop Consiliul de administratie stabileste anual politica si obiectivele in domeniul calitatii documentate prin "ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL SC WPC SA" (PG01-2, anexa 2).

Acest document este comunicat in cadrul organizatiei prin cursuri de instruire in domeniul calitatii si afisare.

Periodic conducerea WPC organizeaza sedinte pentru analiza eficientei si eficacitatii sistemului de asigurare a calitatii. Modul de desfasurare al acestor sedinte este detaliat in procedura generala "Analiza efectuata de management " cod:PG01.

Cu ocazia acestor analize sunt stabilite si aprobate resursele materiale si umane necesare pentru indeplinirea obiectivelor in domeniul calitatii.

Orientare catre client

In vederea obtinerii din partea clientilor sai a unei satisfactii maxime privind calitatea produselor si serviciilor oferite conducerea SC WPC SA a desemnat un "Responsabil pentru relatiile cu clientii" in cadrul compartimentului CTC avand ca principala responsabilitate colectarea si analiza reclamatiilor de la clienti precum si solicitarea pe baza de chestionare a opiniei acestora privind calitatea produselor WPC. Aceste activitati sunt descrise in procedura sistemului calitatii "Reclamatii si feedback" cod PL19.

Politica referitoare la calitate

Politica in domeniul calitatii raspunde scopului declarat al SC WPC SA "Totala satisfactie a clientului" si este stabilita de conducerea societatii si descrisa in documentul  "ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL SC WPC SA " (PG01-2).

Intelegerea si constientizarea de catre personalul firmei a politicii in domeniul calitatii se face prin cursuri de instruire.

Analiza si actualizarea politicii in domeniul calitatii se face in sedinte ale managementului si asigura cadrul pentru stabilirea si analiza obiectivelor calitatii.

Planificare

Obiectivele calitatii

Obiectivele calitatii la nivel general sunt stabilite de conducerea SC WPC SA si sunt in concordanta cu politica in domeniul calitatii. Obiectivele generale sunt cunoscute de catre intreg personalul firmei prin afisare si instruire si se actualizeaza in sedinte de analiza a managementului.

Fiecare compartiment/functie este responsabila pentru stabilirea de obiective si planuri de masuri specifice activitatilor corespunzatoare, instruirea personalului din subordine, urmarirea indeplinirii acestora.

Obiectivele specifice sunt in concordanta cu obiectivele societatii si politica in domeniul calitatii.

Documentul care descrie obiectivele calitatii SC WPC SA este "ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL SC WPC SA " (PG01-2).

Planificarea sistemului de management al calitatii

Sistemul de management al calitatii implementat in cadrul SC WPC SA raspunde cerintelor standardului SR EN ISO 9001-2008.

Compartimentul AC planifica anual audituri interne pentru a verifica efectivitatea aplicarii prevederilor din  documentele sistemului calitatii precum si cursuri de instruire a personalului in domeniul asigurarii calitatii.

Cu ocazia sedintelor de analiza a managementului se evalueza eficacitatea sistemului calitatii si necesitatea de a efectua unele schimbari in scopul imbunatatirii continue a calitatii.

Decizia de a modifica sistemul de management al calitatii apartine directorului general si planificarea acestor schimbari, implementarea acestora si instruirea personalului sunt responsabilitatea compartimentului AC.

Responsabilitate, autoritate si comunicare

Responsabilitate si autoritate

Responsabilitatile, relatiile si autoritatea personalului de conducere si a altor categorii de personal care efectueaza sau verifica activitati ce influenteaza calitatea produselor si serviciilor executate si livrate de S.C. WPC S.A. sunt stabilite dupa cum urmeaza:

Directorul General:

decide politica si organizarea societatii, avand obligatia de a se asigura de eficacitatea metodelor si mijloacelor utilizate;

stabileste obiectivele privind calitatea si aloca resursele necesare atingerii lor;

organizeaza si raspunde de intreaga activitate precum si de calitatea produselor executate si livrate de S.C. WPC S.A.;

aproba documentele sistemului calitatii;

conduce sedintele de analiza a calitatii.

Sefii de compartimente/sectii

Raspund fiecare pentru zona coordonata de punerea in aplicare, mentinerea, evaluarea si imbunatatirea sistemului calitatii prin:

asigurarea cunoasterii, intelegerii, respectarii si actualizarii politicii si obiectivelor privind calitatea precum si ale cerintelor documentelor sistemului calitatii aplicabile;

desfasurarea activitatilor specifice in spiritul politicii si obiectivelor privind calitatea ale organizatiei la nivelul coordonat si evaluarea periodica a modului de evolutie a acestora;

alte responsabilitati dupa cum urmeaza:

Director productie

Este subordonat Directorului General. Raspunde de organizarea si controlul intregii activitati de productie. Are atributii privind:

Stabilirea masurilor adecvate pentru indeplinirea obligatiilor de calitate contractuale;

Urmarirea respectarii procedurilor documentate pe parcursul derularii unei comenzi de la lansare pana la livrare;

Asigurarea resurselor materiale pentru implementarea sistemului calitatii.

organizarea activitatilor de productie ;

calitatea produselor si serviciilor livrate;

analiza comenzilor de executie;

performantele proceselor de fabricatie;

activitatea de intretinere a mijloacelor de productie;

instruirea personalului din subordine;

analiza privind calitatea produselor livrate;

tratarea neconformitatilor din fabricatie;

aprobarea de proceduri de lucru pentru activitatile pe care le coordoneaza.

Sef compartiment tehnic


Este subordonat Directorului General. Raspunde de coordonarea activitatilor de proiectare-dezvoltare. Are atributii privind:

analiza comenzilor/contractelor;

avizarea specificatiilor din documentatia de proiectare;

transferul adecvat al cerintelor si asteptarilor clientului in caracteristici ale produselor/serviciilor;

implementarea actiunilor corective pentru activitatea de proiectare;

selectia si pregatirea profesionala a personalului din subordine;

aprobarea procedurilor operationale pentru activitatile pe care le coordoneaza;

coordonarea si avizarea inregistrarilor privind calitatea activitatilor desfasurate in compartimentul pe care il coordoneaza.

verifica si raspunde de calitatea documentelor executate in cadrul compartimentului tehnic.

Directorul economic

Se subordoneaza Directorului General si raspunde de:

organizarea activitatilor financiare;

selectia si pregatirea profesionala a personalului din subordine;

colaborarea la realizarea obiectivelor stabilite prin politica calitatii S.C. WPC S.A..

Sef Aprovizionare

Se subordoneaza Directorului General si raspunde de:

aprovizionarea cu materii prime si produse necesare desfasurarii procesului de productie;

asigurarea ca produsele aprovizionate vor fi conforme cu cerintele din comenzile de aprovizionare;

depozitarea adecvata a produselor aprovizionate.

Seful CTC

Se subordoneaza Directorului General.

Coordoneaza activitatea de CTC.

Are autoritatea de a opri de la livrare orice produs sau serviciu ce nu indeplineste cerintele de calitate specificate.

Are autoritatea de a raporta Directorului General orice problema referitoare la calitatea produselor si serviciilor.

Raspunde de asigurarea :

cu personal capabil sa indeplineasca activitatile de masurare si monitorizare ;

ca inspectiile si incercarile sunt efectuate conform P/I documentate;


ca EIMI-sunt verificate metrologic asa cum este planificat;

intocmirea si mentinerea inregistrarilor de calitate corespunzatoare

identificarea si tratarea produselor/serviciilor neconforme conform procedurii PSC 11 "Controlul produsului neconform"

implementarea actiunilor corective in activitatea de masurare si monitorizare;

analiza privind calitatea produselor si serviciilor livrate de S.C. WPC S.A.

inregistrarilor privind analizele si incercarile de laborator care atesta calitatea materialelor si materiilor prime si arhivarea acestora

Sef compartiment AC

Este subordonat Directorului General.

Coordoneaza activitatea de elaborare, difuzare, implementare a documentelor sistemului calitatii.

Intocmeste planul anual de audituri interne si participa la efectuarea acestora.

Evalueaza si tine evidenta auditorilor interne.

Coordoneaza instruirea personalului din S.C. WPC S.A. in domeniul asigurarii calitatii.

Intocmeste periodic rapoarte privind stadiul implementarii sistemului calitatii.

Are autoritatea de a raporta Directorului General orice probleme referitoare la implementarea si eficienta sistemului calitatii.

Urmareste aplicarea actiunilor corective/preventive.

Urmareste respectarea cerintelor privind asigurarea calitatii prevazute in comenzile de la clienti.

Autoritate

are acces la toate informetiile relevante pentru examinarea si evaluarea eficientei sistemului calitatii si pentru elaborarea dovezilor privind calitatea;

dispune corectii ale fluxurilor de activitati, materiale, documente care nu sunt conforme cu sistemul calitatii documentat;

intrerupe orice activitate cand aceasta masura e necesara pentru a asigura indeplinirea cerintelor privind calitatea sau satisfacerea clientului;

are acces liber la conducerea de varf pentru a raporta imediat problemele importante legate de calitate si de aplicare a actiunilor corective.

Sef compartiment desfacere/export

Se subordoneaza Directorului General si raspunde pentru urmatoarele activitati:

Inregistreaza cererile de oferta si participa la analiza cerintelor contractuale

Elaboreaza ofertele de pret

Intocmeste contractele cu clientii

Asigura interfata client-compartimente implicate in proiectarea si executia produselor contractate

Arhiveaza contractele si documentele referitoare la acestea (cereri de oferta, oferte de pret, anexe, desene, modificari ale contractelor, corespondenta, etc.).

Sef compartiment personal/administrativ

Se subordoneaza Directorului General si raspunde pentru urmatoarele activitati:

Pastreaza evidenta personalului SC WPC SA

Intocmeste si arhiveaza fisele posturilor

Intocmeste impreuna cu sefii de compartimente si arhiveaza planul de instruire anual

Responsabili AC pe compartimente/servicii

Acestia constituie interfata compartiment AC-compartimente/servicii functionale .

Gestioneaza documentele sistemului calitatii la nivel de compartiment.

Informeaza seful compartimentului despre modificarile aparute in sistemul calitatii.

Urmareste realizarea actiunilor corective.

Delegarea autoritatii

Directorul General sau sefii de compartimente/servicii/sectie atunci cand lipsesc, pot delega autoritatea unor persoane din subordine, dar pastreaza intotdeauna responsabilitatea ce le revine.

Persoanele delegate trebuie sa aiba o intelegere clara a ceea ce inseamna autoritatea si libertatea de luare a deciziilor, de a initia actiuni de prevenire a neconformitatilor, de a identifica si inregistra orice problema legata de calitatea produsului, de a recomanda solutii si de a verifica aplicarea acestora.

Reprezentantul managementului

Directorul General al S.C. WPC S.A. a desemnat ca reprezentant al sau pe seful CTC care are definita autoritatea pentru:

a)     a se asigura ca este stabilit, implementat si mentinut un sistem al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001-2001;

b)     de a raporta conducerii S.C. WPC S.A. despre functionarea sistemului calitatii in vederea analizei efectuata de management si imbunatatirii sistemului calitatii;

c)      de a reprezenta societatea in relatiile cu parti externe , in probleme referitoare la calitate.

Comunicarea interna

In cadrul WPC comunicarea intre compartimente/functii se face conform unor proceduri documentate si este reprezenta schematic in figura 4.

Organizarea compartimentului AC este reprezentata in fig.3.

Organigrama SC WPC SA este reprezentata in anexa 1.

Fig.2De la


Catre

Tehnic

Productie

CTC

Desfacere

AC

Aprovizionare

Tehnic


Cereri modificare documentatie

Rapoarte de neconformitate, note de rebut, fise de masuratori

Note de lansare, comenzi, cereri de oferta

Proceduri/ instructiuni, formulare, rapoarte de audit, documentatie pentru instruire AC

Note de serviciu, cereri derogari materiale

Productie

Documentatie tehnica, proceduri/ instructiuni, fise de urmarire, bonuri de materiale


Stampilare/ semnatura pentru conformitate, rapoarte de neconformitate, note de rebut


Proceduri/ instructiuni, formulare, rapoarte de audit, documentatie pentru instruire AC

Certificate de calitate materiale etc.

CTC

Nota de constatare, schite releveu

Fise de urmarireProceduri/ instructiuni, formulare, rapoarte de audit, documentatie pentru instruire AC


Desfacere

Elemente de pret, corespondenta tehnica pentru clienti

Nota de predare


Certificat de calitate, fise de masuratori

Proceduri/ instructiuni, formulare, rapoarte de audit, documentatie pentru instruire AC


AC

Cereri pt. Codificari proceduri, formulare, date pentru analiza activitatii

Cereri pt. Codificari proceduri, formulare, date pentru analiza activitatii

Cereri pt. Codificari proceduri, formulare, date pentru analiza activitatii

Cereri pt. Codificari proceduri, formulare, date pentru analiza activitatii


Lista furnizorilor acceptati, cereri pt. Codificari proceduri, formulare, date pentru analiza activitatii

Aprovizio-nare

Cereri de aprovizionare, specificatii tehnice pt. comenzi aprovizionare, liste de consum specific

Cereri de aprovizionare, specificatii tehnice pt. comenzi aprovizionare

Cereri de aprovizionare AMC, specificatii tehnice pt. comenzi aprovizionare


Proceduri/ instructiuni, formulare, rapoarte de audit, documentatie pentru instruire AC


Analiza efectuata de management

5.6.1. Generalitati

Conducerea S.C. WPC S.A. analizeaza periodic modul de aplicare al sistemului calitatii descris in prezentul manual si procedurile elementelor de sistem.

Analiza sistemului calitatii are loc de regula de 2 ori pe an si, in functie de situatiile care apar, aceasta analiza se face ori de cate ori este necesar.

5.6.2. Elemente de intrare ale analizei

functionarea si eficacitatea sistemului calitatii;

politica si obiectivele in domeniul calitatii;

nivelul calitatii produselor S.C. WPC S.A.;

rezultatul analizelor

feedbackul de la client

performanta proceselor si conformitatea produselor

stadiul actiunilor corrective si preventive

actiunile de urmarire de la analizele effectuate de management anterior

schimbarile care ar putea influenta sistemul de managemenbt al calitatii

recomandari pentru imbunatatire

5.6.3. Elemente de iesire ale analizei

rezultatele auditurilor interne si/sau externe;

reclamatii privind calitatea produselor executate etc.

imbunatatireaeficacitatii sistemului de management al calitatii si proceselor sale

imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului

necesitatea de resurse

Inregistrarile rezultatelor acestor analize sunt documentate si pastrate ca dovezi obiective a desfasurarii acestora de catre compartimentul AC si Directorul General.

Analiza efectuata de conducere este descrisa in procedura PG01.

Managemntul resurselor

Asigurarea resurselor

Prin documentul  "ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL SC WPC SA " (PG01-2) conducerea SC WPC SA isi asuma responsabilitatea pentru determinarea si alocarea resurselor necesare pentru implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia, cu scopul de a creste satisfactia clientilor sai.

Resurse umane

Conducerea S.C. WPC S.A. prin structura organizatorica, prin decizii interne si fisa postului aloca resurse adecvate pentru verificarea calitatii.

Cerintele interne privind necesarul de verificari si alocarea resurselor pentru acesta sunt identificate si stabilite in procedurile sistemului calitatii. Astfel sunt nominalizate compartimentele si responsabilitatile privind:

masurare si monitorizare la primire, pe fluxul de fabricatie si finale (compartimentul CTC);

tinerea sub control a dispozitivelor de monitorizare si masurare(EMM): in acest scop a fost nominalizat un responsabil cu E

audituri interne ale sistemului calitatii (compartimentul AC).

S.C. WPC S.A. a intreprins actiuni necesare pentru ca personalului implicat in diverse activitati de verificare sa i se asigure:

cunoasterea standardelor si reglementarilor existente pentru verificare;

alocarea unui timp suficient pentru efectuarea activitatilor de verificare;

echipe adecvate pentru verificari si proceduri/instructiuni documentate;

planificarea proceselor de fabricatie prevazand timpul necesar pentru activitati de inspectii, incercari si verificari;

mijloace de arhivare si acces la inregistrarile calitatii;

independenta personalului implicat in verificari fata de functiile responsabile pentru activitati de productie, respectiv personalul implicat in auditare fata de cei care au responsabilitatea activitatilor care sunt auditate.

Conducerea S.C. WPC S.A. asigura resurse financiare pentru:

mentenanta preventiva a mijloacelor de productie astfel incat acestea sa fie capabile sa execute lucrari de calitatea ceruta;

verificarea metrologica a DMM;

asigurarea mediului corespunzator fabricatiei de componente de precizie;

activitati de instruire interna si externa a intregului personal in ceea ce priveste cunoasterea cerintelor sistemului calitatii , imbunatatirea acestuia, cerinte de management modern.

Conducerea S.C. WPC S.A. se implica in analiza si tendintele calitatii punand accentul pe:

caracterul preventiv al actiunilor in toate activitatile desfasurate astfel incat neconformitatile sa fie identificate din stadiile initiale care sa permita stabilirea actiunilor corective adecvate;

intelegerea, implementarea si mentinerea politicii in ceea ce priveste calitatea la toate nivelurile organizatiei si atingerea obiectivelor planificate;

stabilirea masurilor privind functionarea, mentinerea si eficacitatea sistemului calitatii in S.C. WPC S.A..

Personal care are nevoie de libertate si autoritate organizatorica

Libertatea si autoritatea organizatorica ale personalului implicat in activitati ce influenteaza calitatea sunt conferite prin organigrama si fisa postului si se refera la:

initierea de actiuni de prevenire a aparitiei neconformitatilor referitoare la produse, procese, si sistemul calitatii;

identificarea si inregistrarea oricaror probleme referitoare la produse ,procese si sistemul calitatii;

initierea si recomandarea de solutii pe cai prestabilite;

verificarea implementarii solutiilor;

controlul prelucrarii, livrarii sau montarii ulterioare a produselor neconforme pana cand deficienta a fost corectata.

Verificarile efectuate de personal independent, autorizat, sunt prevazute in toate etapele de activitate ce pot influenta calitatea produsului astfel incat, sa se asigure indeplinirea conditiilor specificate.

Persoane care participa la analiza contractului

Analiza contractului este realizata de persoane competente, care nu au responsabilitate directa pentru incheierea contractului; aceasta analiza se desfasoara conform prevederilor procedurii PL01 "Analiza contractului".

Persoane care participa la analiza proiectului

Analiza proiectului este executata de persoane cu experienta care nu au responsabilitati pentru proiect sau nu au participat direct la activitatea de proiectare analizata, competente sa identifice greseli de proiectare inainte de aprobare. Aceasta analiza se desfasoara conform procedurii PL02 "Controlul proiectarii".

Persoane care analizeaza neconformitatile si supravegheaza modul de tinere sub control al procesului de fabricatie .

Responsabilitatile si cerintele pentru persoanele autorizate sa analizeze datele privind calitatea, si cu autoritate in stabilirea deciziilor privind tratarea produselor neconforme, sunt documentate in procedura PSC11 "Controlul produsului neconform".

Personal de masurare si monitorizare

Verificarea calitatii produselor de catre persoane independente si autorizate este documentata in procedura PL 081-083 "Masurare si monitorizare..", proceduri/instructiuni operationale si de control aplicabile.

Autoritatea de a numi inspectori CTC pe baza cerintelor de calificare revine Directorului General, cu avizul sefului CTC.

Principalele responsabilitati ale inspectorilor CTC sunt:

desfasurarea inspectiilor si incercarilor in conformitate cu documentatia aplicabila;

identificarea si inregistrarea produselor neconforme si anuntarea functiilor de decizie;

recomandarea de solutii pe cai prestabilite pentru rezolvarea problemelor privind calitatea;

verificarea dupa aplicarea actiunilor corective daca a fost atins obiectivul stabilit.

Principalele competente ale personalului CTC sunt:

sa opreasca prelucrarea in continuare, livrarea sau montarea si sa izoleze produsul neconform pana cand deficienta a fost corectata;

sa autorizeze introducerea in magazii/depozite a produselor finite;

sa autorizeze continuarea fluxului tehnologic, livrarea sau montarea produselor conforme.

Personal care executa audituri interne

Auditurile calitatii sunt realizate de echipe alcatuite din personal calificat adecvat din cadrul compartimentului AC sau selectionat dintre persoane care nu au responsabilitati in zona auditata. Auditorii interni au urmatoarele responsabilitati:

de a verifica daca activitatile si rezultatele aferente sunt conforme cu prevederile stabilite, si de a determina eficacitatea sistemului calitatii;

de a inregistra toate neconformitatile, problemele identificate . . . referitoare la sistemul calitatii , insotite de eventuale recomandari pentru actiuni corective;

de a raporta conducerii rezultatele auditului;

de a se asigura ca neconformitatile raportate sunt analizate de functiile implicate si, dupa caz , sunt aplicate actiuni corective  si ca aceste actiuni sunt supravegheate iar rezultatele sunt inregistrate.

Delegarea autoritatii

Directorul General sau sefii de compartimente/servicii/sectie atunci cand lipsesc, pot delega autoritatea unor persoane din subordine, dar pastreaza intotdeauna responsabilitatea ce le revine.

Persoanele delegate trebuie sa aiba o intelegere clara a ceea ce inseamna autoritatea si libertatea de luare a deciziilor, de a initia actiuni de prevenire a neconformitatilor, de a identifica si inregistra orice problema legata de calitatea produsului, de a recomanda solutii si de a verifica aplicarea acestora.

Competenta, instruire si constientizare

Politica

Determinarea competentelor si necesitatilor de instruire a personalului trebuie facuta pentru a se asigura ca numai personal instruit si calificat corespunzator este folosit in activitati ce influenteaza calitatea .

Domeniu

Aceste cerinte se aplica tuturor categoriilor de personal care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea.

Responsabilitati

Responsabilitatile in ceea ce priveste instruirea personalului revin compartimentului "Personal/administrativ", sefilor de compartimente si Directorului general.

Cerinte

Gradul de pregatire si competenta, experienta si abilitatile necesare personalului WPC care executa activitati ce influenteaza calitatea sunt documentate prin "Fisa postului"cod:PSC16-11.

Necesitatile de instruire a personalului se stabilesc de catre compartimentul "Personal/administrativ" pe baza propunerilor sefilor de compartimente si a compartimentului AC.

In procesul de instruire sunt inclusi: personalul de conducere, personalul tehnic, maistri, personalul productiv, si in special acele categorii de personal care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea.

Personalul trebuie instruit din punct de vedere profesional pentru mentinerea competentei, si din punct de vedere al constientizarii privind calitatea.

Pentru dobandirea si mentinerea competentei se iau urmatoarele masuri:

planificarea, efectuarea si realizarea instruirilor atat intern cat si extern;

evaluarea cunostintelor cursantilor in urma instruirilor interne;

inregistrarea instruirilor si evaluarilor.

Documente de referinta

Acest capitol este descris in procedura sistemului calitatii PL 16 "Instruire".

Inregistrari

Conform PL 16 inregistrarile se pastreaza de compartimentul "Personal/administrativ" si compartimentele organizatoare de cursuri.

Infrastructura

Conducerea WPC isi asuma raspunderea pentru asigurarea si mentinerea infrastructurii necesare pentru a realiza conformitatea cu cerintele produsului. Infrastructura cuprinde:

Patru spatii de lucru in functie de procesul tehnologic al produsului dotate cu utilaje (strunguri, masini de rectificat, freze, presa, instalatie CIF etc)

Echipamente de productie, masurare si monitorizare, software etc.

Aceasta se concretizeaza prin masuri de protectie impotriva incendiilor, de mentinere a curateniei, planuri anuale de intretinere si reparatii utilaje, modernizarea echipamentelor si a software-ului necesare productiei, etc.

Mediu de lucru

Mediul de lucru necesar realizarii produselor WPC conform cu cerintele clientilor sai cuprinde doua aspecte:

Factori fizici: temperatura, umiditate, noxe, praf, etc.; acesti parametri sunt stabilit prin standarde de firma si ramura si sunt asigurati prin grija conducerii SC WPC SA. Determinarea si masurarea acestora se efectueaza semestrial de catre ICIM. Bucuresti.

Factori umani: relatiile de munca sunt stabilite prin organigrama si fisele posturilor. In plus motivarea angajatilor WPC stabilita prin politica de personal a firmei asigura o atmosfera placuta, indispensabila realizarii de produse de calitate.

Realizarea produsului

Planificarea realizarii produsului

Planurile calitatii stabilesc activitatile ce trebuiesc efectuate la diferite nivele si asigura modalitati pentru urmarirea desfasurarii acestora. Necesitatea intocmirii unui plan al calitatii pentru fiecare contract este stabilita de Seful compartimentului tehnic in functie de complexitatea lucrarii si cerintele de calitate impuse de client. Planul calitatii sau dupa caz, alte documente necesare realizarii produsului (fise tehnologice, liste consum specific, fise de urmarire etc.) trebuie sa defineasca:

obiectivele calitatii si cerintele pentru produs;

stabilirea proceselor, documentelor, alocarea responsabilitatilor si resurselor;

stabilirea activitatilor de verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare specifice produsului precum si criteriile de acceptare;

stabilirea inregistrarilor necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele;

alte masuri pentru atingerea obiectivelor.

Elaborarea planurilor calitatii se face conform procedurii cod PG03.

Procese referitoare la relatia cu clientul

Politica

Analiza contractului se efectueaza in scopul intelegerii complete a cerintelor clientului si transpunerea corecta a acestora in contract.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica la derularea contractelor in cadrul S.C. WPC S.A..

Responsabilitati

Compartimentul desfacere este responsabil cu receptionarea comenzilor sau cererilor de oferta, transmiterea acestora spre analiza compartimentelor: tehnic, aprovizionare, productie , CTC, asigurarea calitatii, pret si intocmirea contractului pe baza sintezei problemelor constatate in urma analizei.

Asigurarea calitatii este responsabila pentru verificarea sau confirmarea aplicarii cerintelor din procedura documentata cod PL01.

Determinarea cerintelor referitoare la produs

In cazul acceptarii unei comenzi sau cereri de oferta, compartimentul desfacere ataseaza "Fisa analitica" si le transmite spre analiza compartimentelor din S.C. WPC S.A. implicate in realizarea produsului pentru a se asigura de urmatoarele:

cerintele clientului au fost definite complet inclusive activitatile de livrare si post-livrare

cerintele legale si reglementate aplicabile produsului

conditiile sunt intelese;

societatea are capabilitatea de a satisface conditiile specificate;

orice diferente intre cerintele din comenzi/cereri de oferta si contract sunt discutate cu clientul in scopul punerii de acord;

modificarile in cerintele clientului fata de cele din comanda initiala sunt analizate in acelesi mod ca si cerintele initiale.


7.2.2.Analiza cerintelor referitoare la produs


Societatea trebuie sa se asigure daca cerintele referitioare la produs sunt definite,corespunzatoare cu cele cdin contract sau comanda si daca aceasta are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite.


7.2.2.1.Documente de referinta

Prezentul capitol din Manualul calitatii este descris in procedura sistemului calitatii: "Analiza contractului", cod PL01.

7.2.3.Comunicarea cu clientul

Inregistrari referitoare la contract:

comanda/cerere de oferta;

fisa analitica;

fisa produsului;

corespondenta cu clientul pe durata derularii contractului

feedbackul de la client

se pastreaza la compartimentul desfacere pentru o perioada de 3 ani, in conformitate cu procedura "Controlul inregistrarilor calitatii " cod:PSC14.

Proiectare si dezvoltare

Politica

Controlul proiectarii si dezvoltarii se face in scopul coordonarii si verificarii activitatii de proiectare a produsului in toate etapele, pentru a se asigura ca sunt satisfacute conditiile contractuale.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica in toate etapele activitatii de proiectare.

Responsabilitati

Seful compartimentului tehnic planifica activitatea de proiectare, respectiv stabileste termene si responsabilitati pe baza contractelor incheiate sau deciziilor consiliului de administratie in ce priveste proiectarea de produse noi sau destinate autoutilarii.

Compartimentul proiectare este responsabil pentru derularea tuturor activitatilor de proiectare in conformitate cu procedurile aplicabile.

Planificarea proiectarii si dezvoltarii

planificarea proiectarii si dezvoltarii pe baza de planuri pentru fiecare etapa a acestor activitati, care identifica atribuirea responsabilitatilor, autoritatii si termenele de realizare;

stabilirea elementelor de intrare din comenzi/contracte de la clienti prin analiza lor pentru adecvanta;

7.3.2. Elemente de intrare ale proiectarii si dezvoltarii


conditiile stabilite prin elementele de intrare se regasesc in elementele de iesire cum ar fi: desene, specificatii, instructiuni, criterii de acceptare. Documentele care contin date de iesire ale proiectarii sunt analizate inaintea emiterii;

validarea proiectarii si dezvoltarii pentru a se asigura ca produsul e corespunzator cu conditiile definite ale clientului;

modificari ale proiectului care trebuie identificate, documentate, analizate si aprobate de personal autoriza, inainte de implementarea acestora.


7.3.3. Elemente de iesire ale proiectarii si dezvoltarii


sa satisfaca cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii

sa furnizeze inforcmatii corespunzatoare pentru aprovizionare, productie si furnizarea serviciului

sa contina sau sa faca referiri la criteriile de acceptare ale produsului

sa specifice caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a acestuia.


7.3.4. Analiza proiectarii si dezvoltarii

analiza si  proiectarii si dezvoltarii se face in fiecare din etapele proiectarii de catre personalul implicat in aceste activitati pentru a se asigura ca datele de iesire satisfac conditiile impuse prin datele de intrare.

Rezultatele verificarilor si ale oricaror actiuni trebuie mentinute.


7.3.5.Verificarea proiectarii si dezvoltarii

Verificarea proiectarii si dezvoltarii se efectueaza in conformitate cu madalitatile planificate.Elementele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii trebuie sa satisfaca cerintele cuprinse in elementele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii.Inregistrarile rezultatelor verificarii trebuie mentinute. 


7.3.6. Validarea proiectarii si dezvoltarii

validarea proiectarii si dezvoltarii pentru a se asigura ca produsul e corespunzator cu conditiile definite ale clientului trebuie efectuata in conformitate cu modalitatile planificate;

rezultatul validarii trebuie sa satisfaca cerintele pentru aplicarile specificate sau utilizarile intentionate;

validarea trebuie finalizata inainte de livrare sau implementarea produsului;


7.3.7. Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare

Modificarile in proiectare si dezvoltare trebuie analizate , verificate,  validate , mentinute si dupa caz aprobate inainte de implementarea lor.Analiza in proiectare si dezvoltare trebuie sa include efectul modificarilor asupra partilor componentesi a produsului deja livrat.

Inregistrarile rezultatelor analizei modificarilor trebuie mentinute.

7.3.8. Documente de referinta

Prezentul capitol se bazeaza pe procedura sistemului calitatii "Controlul proiectarii" cod:PL02.

7.3.9.Inregistrari

Inregistrarile emise in toate etapele proiectarii se indosariaza de catre compartimentele functionale implicate in aceasta activitate in conformitate cu procedura "Controlul inregistrarilor calitatii " cod:PSC14.

Aprovizionare

Procesul de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare se planifica si se controleaza in mod adecvat pentru a se asigura ca produsele/serviciile contractate sunt:

procurate de la furnizori acceptati;

conforme cu cerintele specificate;

disponibile la momentul utilizarii lor.

Aceste cerinte se aplica in activitatea de aprovizionare din cadrul S.C. WPC S.A..

Informatii pentru aprovizionare

Seful compartimentului Aprovizionare este responsabil pentru emiterea comenzilor si aprovizionarea produselor si serviciilor in conformitate cu cerintele mentionate mai jos si procedurile documentate.

Seful compartimentului AC este responsabil pentru evaluarea si acceptarea furnizorilor din punct de vedere al asigurarii calitatii si pentru auditarea compartimentelor implicate in activitatea de aprovizionare in ceea ce priveste respectarea cerintelor stabilite prin proceduri documentate.

Pentru a se asigura ca produsele/serviciile aprovizionate sunt conforme cu conditiile specificate de cumparator, activitatea de aprovizionare se planifica si se controleaza luand in considerare urmatoarele:

evaluarea si selectia furnizorilor pe baza aptitudinii acestora de a satisface conditiile specificate, inclusiv conditiile sistemului calitatii si includerea acestora pe lista furnizorilor acceptati;

specificarea clara si fara ambiguitati a cerintelor cumparatorului in documentatia de aprovizionare incluzand atunci cand este aplicabil:

Inainte de emitere, documentele de aprovizionare sunt analizate si aprobate pentru a confirma ca sunt corespunzatoare conditiilor specificate.

tipul/categoria/clasa

editiile aplicable ale specificatiilor, desenelor, standardelor,

conditii referitoare la produse/procese

instructiuni referitoare la inspectie

conditii pentru aprobarea/calificarea procesului/produsului, a echipamentelor pentru procese si a personalului

titlul, editia standardului referitor la sistemul calitatii aplicabil.

Inainte de emitere, documentele de aprovizionare sunt analizate si aprobate pentru a confirma ca sunt corespunzatoare conditiilor specificate.

7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat

Verificarea produselor aprovizionate se face in conformitate cu specificatiile/cerintele din comanda, incluzand si dreptul clientului sau al reprezentantului acestuia de a verifica la furnizor ca produsul cumparat este conform cu conditiile specificate.

Documente de referinta

Prezentul capitol este descris in procedura sistemului calitatii "Aprovizionare" cod:PL04.

Inregistrari

Se emit inregistrari stabilite prin procedura PL04 care se pastreaza conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod :PSC14.

Productie si furnizare de servicii

Controlul productiei si al furnizarii serviciului

Politica

Controlul productiei si furnizarii de servicii se face pentru a identifica si planifica procesele de productie, montaj si service care influenteaza calitatea pentru a se asigura ca acestea se desfasoara in conditii controlate in scopul prevenirii aparitiei neconformitatilor.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica in executia proceselor de productie montaj si servicii.

Responsabilitati

Compartimentul Tehnic este responsabil pentru planificarea procesului de productie si elaborarea documentatiei corespunzatoare (fise tehnologice, proceduri, instructiuni).

Sectia de productie raspunde pentru respectarea cerintelor din documentatie referitoare la personal instruit, echipamente, scule.

CTC este responsabil pentru efectuarea inspectiilor si incercarilor prevazute in documentatie.

Cerinte

Procesele de productie sunt planificate pentru a asigura desfasurarea acestora in conditii controlate. Conditiile controlate includ:

Documente de executie si proceduri/instructiuni pentru executie si control;

utilizarea de echipamente de productie adecvate;

utilizarea de dispozitive de monitorizare si masurare adecvate si verificate metrologic;

personal instruit/calificat;

monitorizarea proceselor si controlul caracteristicilor produselor prin metode de control adecvate;

validarea dupa caz a proceselor si/sau echipamentelor (pentru procese speciale);

mentenanta corespunzatoare a echipamentelor pentru a se asigura capabilitatea proceselor;

emiterea si pastrarea de inregistrari care sa dovedeasca desfasurarea conform cerintelor a proceselor de executie si control.

Documente de referinta

Prezentul capitol din Manualul calitatii este descris in procedura sistemuluio calitatii: "Controlul productiei si furnizarii serviciului" cod:PL071.

Inregistrari

Se emit inregistrari referitoare la procese, echipamente, personal, inspectii si incercari care se mentin sub control conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii

Politica

Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii se face pentru a demonstra capabilitatea acestor procese de a obtine rezultatele planificate.

Domeniu

Validarea se realizeaza pentru toate procesele de productie executate in cadrul WPC pentru care elementele de iesire rezultate nu pot fi verificate prin masurare sau monitorizare ulterioare (procese speciale).

Responsabilitati

Compartimentul tehnic raspunde pentru intocmirea documentatiei necesare pentru validare, aceasta incluzand si proceduri/instructiuni de lucru.

Sectia de productie raspunde pentru realizarea efectiva a proceselor speciale.

Compartimentul CTC realizeaza monitorizarea proceselor si emite inregistrarile necesare validarii proceselor.

Cerinte

Procedura sistemului calitatii "Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii" cod: PL072 stabileste modul in care se realizeaza urmatoarele activitati :

Definirea de criterii pentru analiza si aprobarea proceselor

Aprobarea si calificarea personalului

Utilizarea de metode si proceduri specifice

Intocmirea si pastrarea inregistrarilor

revalidarea

Documente de referinta

Prezentul capitol din Manualul calitatii este descris in procedura sistemului calitatii "Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii" cod: PL072.

Inregistrari

Se emit inregistrari referitoare la procese, echipamente, personal, inspectii si incercari care se mentin sub control conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Identificare si trasabilitate

Politica

Identificarea produselor se face incepand de la receptia produselor pana la livrare si montaj, pentru a asigura trasabilitatea acestora pana la identificarea materialului/semifabricatului initial si a starii calitatii acestuia.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica materialelor produselor si serviciilor de la intrare pana la livrare, pe parcursul intregului ciclu de fabricatie.

Responsabilitati

Seful sectiei Productie raspunde de aplicarea sistemului de identificare si trasabilitate a produselor/serviciilor de-a lungul intragului ciclu de fabricatie.

Cerinte

Tuturor materialelor aprovizionate li se atribuie o identitate unica care va asigura trasabilitatea fata de produsul/serviciul executat.

Fiecare produs/serviciu este identificat fata de documentatia tehnica, comanda/contract de-a lungul fluxului de fabricatie.

Fiecare produs/serviciu are un cod unic de identificare, care se aplica si pe inregistrarile de calitate corespunzatoare.

Documente de referinta

Prezentul capitol din Manualul calitatii este descris in procedura sistemului calitatii "Identificare si trasabilitate" cod: PL06.

Inregistrari

Inregistrarile necesare sunt descrise in procedura : "Identificare si trasabilitate" cod: PL06 si se mentin sub control conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod :PSC14.

Proprietatea clientului

Politica

Controlul produsului aflat in proprietatea clientului se face pentru a se asigura ca acesta este identificat, intretinut, depozitat, manipulat si utilizat in mod adecvat pentru a preveni deteriorarea, pierderea sau utilizarea acestuia in alte scopuri.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica pentru  produsele furnizate de client spre a fi inglobate in produsele finale livrate de S.C. WPC S.A. .

Responsabilitati

Compartimentul Tehnic este responsabil pentru stabilirea produselor ce vor fi furnizate de client, a cerintelor de calitate si a termenelor si frecventei cu care vor fi aprovizionate.

Depozitarea produselor furnizate de clienti in conditii care sa inlature posibilitatea deteriorarii sau utilizarii in alte scopuri intra in atributiile compartimentului Aprovizionare, respectiv ale gestionarului magaziei.

Cerinte

Produsele furnizate de client vor fi conforme cu specificatiile intocmite de compartimentul Tehnic, fapt confirmat prin inregistrarile de calitate furnizate de client precum si de inspectiile si incercarile la primire efectuate de CTC inainte de luarea in custodie.

Manipularea, depozitarea si conservarea produselor furnizate de client in magazia S.C. WPC S.A. trebuie sa asigure ca acestea nu vor suferi deteriorari sau se vor folosi in alte scopuri.

Documente de referinta

Aceste cerinte sunt descrise in procedura sistemului calitatii "Proprietatea clientului" cod:PL05.

Inregistrari

Inregistrarile referitoare la produsul furnizat de client sunt cele furnizate de clienti precum si cele generate in cadrul S.C. WPC S.A. conform procedurii "Proprietatea clientulu" cod:PL05. Aceste inregistrari se mentin sub control coform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Pastrarea produsului

Politica

Pastrarea produsului incluzand activitatile de manipulare, depozitare, ambalare si livrare sunt facute de o asemenea maniera incat sa se previna aparitia de neconformitati in activitati ulterioare productiei si pentru a prezerva calitatea produselor pana la livrarea catre client.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica materialelor, semifabricatelor si produselor aflate in fabricatie si produselor finite cu privire la activitati de manipulare, depozitare, ambalare conservare si livrare.

Responsabilitati

Compartimentul Tehnic este responsabil pentru stabilirea metodelor pentru manipulare, depozitare, ambalare conservare si livrare si intocmeste proceduri/instructiuni de lucru.,daca este necesar.

Seful de sectie si personalul implicat in activitatile respective urmareste ca aceste activitati sa fie realizate de personal instruit si, dupa caz, autorizat.

Cerinte

Manipularea materialelor, semifabricatelor si produselor finite se face cu mijloace mecanizate sau manual de catre personal instruit si/sau  autorizat astfel incat sa poata fi prevenite avarierea sau deteriorarea acestora.

Depozitarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor, produselor finite se face in incaperi/spatii de depozitare desemnate, in conditii care sa asigure protectia impotriva deteriorarii sau riscurilor de mediu.

Metodele de marcare si etichetare in spatiile de depozitare trebuie sa furnizeze informatii clare in conformitate cu specificatiile.

Ambalarea produselor este determinata de tipul acestora iar materialele ambalajelor trebuie sa fie compatibile cu produsele si sa nu afecteze calitatea acestora in timpul depozitarii, transportului, sau in orice alte momente ulterioare pana cand raspunderea S.C. WPC S.A. inceteaza.

Metodele de conservare se refera la izolarea produsului, inclusiv la actiunea factorilor de mediu si se face astfel incat sa se previna deteriorarea produselor din punct de vedere calitativ.

Livrarea produselor trebuie sa se faca in conditiile stabilite in contract, cu masuri de protectie a calitatii produsului in timpul transportului si a altor etape de livrare.

Documente de referinta

Acest capitol este descris in procedura sistemului calitatii PL 13 "Pastrarea produsului".

Controlul echipamentelor  de masurare si monitorizare

Politica

Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare utilizate pentru a demonstra conformitatea produsului cu conditiile specificate se face in scopul de a obtine increderea ca rezultatele inspectiilor si incercarilor sunt corecte, utilizand echipamente adecvate din punct de vedere functional si al capabilitatii de masurare.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica echipamentelor de masurare inspectie si incercare utilizate in cadrul S.C. WPC S.A..

Responsabilitati

Responsabilul cu EMM raspunde de tinerea sub control a acestora, respectiv evidenta, urmarire, programare si verificare metrologica.

Personalul detinator de echipamente de masurare inspectie si incercare raspunde de utilizarea de EMM verificate metrologic pastrarea si utilizarea acestora in conditii care sa nu afecteze capabilitatea de masurare.

Cerinte

Pentru tinerea sub control a EMM, responsabilul cu EMM impreuna cu seful CTC

Identifica masuratorile ce trebuiesc facute , precizia necesara si selecteaza EMM adecvate;

Identifica EMM ce pot influenta calitatea produselor si stabileste programe de verificare/etalonare metrologica ce include denumirea si tipul EMM, numar de identificare sau serie, amplasare (localizare), frecventa verificarilor , data verificarii metrologice.

Mentin inregistrari referitoare la etalonarea EMM;

Evalueaza si documenteaza calitatea rezultatelor incercarilor anterioare atunci cand EMM sunt gasite necorespunzatoare;

Asigura ca toate conditiile de mediu sunt adecvate inspectiilor, masurarilor si incercarilor care se efectueaza;

Asigura ca manipularea , pastrarea si depozitarea EMM sunt facute astfel incat sa se mentina acuratetea si aptitudinea de utilizare.

Documente de referinta

Prezentul capitol din Manualul calitatii este descris in  procedura sistemului calitatii:" Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare" cod:PL09.

Inregistrari

Tipul inregistrarilor privind controlul EMM in cadrul S.C. WPC S.A. este descris in procedura: "Controlul echipamentelor de inspectie masurare si incercare" cod:PL09 iar modul de pastrare a acestora este conform prevederilor procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Masurare analiza si imbunatatire

Generalitati


Sistemul calitatii implementat in cadrul SC WPC SA  cuprinde proceduri documentate pentru masurare, analiza si imbunatatire referitor la urmatoarele aspecte:

Conformitatea produselor sale

Conformitatea sistemului de management al calitatii cu standardul de referinta si politica si obiectivele firmei

Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii.

Monitorizare si masurare

Satisfactia clientului

Politica

Acest capitol descrie modul de tratare a reclamatiilor primite de la clienti si de colectare si procesare a informatiilor referitoare la gradul de satisfactie oferit de produsele firmei (feedback), stabilind responsabilitatile si autoritatea pentru aceste activitati.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica pentru toate reclamatiile si informatiile de la clienti referitoare la produsele WPC.          

Responsabilitati

Colectarea, procesarea si pastrarea informatiilor si reclamatiilor de la clienti se realizeaza de catre "Responsabilul pentru relatiile cu clientii" numit din cadrul compartimentului CTC.

Cerinte

Reclamatiile si informatiile primite de la clienti dupa livrare primite verbal sau in scris sunt clasificate si identificate printr-un numar alocat din registrul pentru reclamatii si feedback.

Procesarea informatiilor feedback se refera la incadrarea acestora in una din categoriile: functionare, performante, fiabilitate, ambalare, livrare, pret, etc.

Procesarea reclamatiilor se realizeaza prin clasificarea acestora functie de problema reclamata si urmarirea imbunatatirilor constatate in timp referitor la categoria respectiva .

Modul de solutionare a reclamatiilor este stabilit de responsabilul cu relatiile cu clientii si aprobat de directorul general.

Compartimentul AC analizeaza reclamatiile primite si modul de solutionare a acestora in vederea initierii de actiuni corective si preventive menite sa inlature cauzele neconformitatilor.

Documente de referinta

Acest capitol este descris in procedura sistemului calitatii "Reclamatii si feedback" cod"PL19.

Inregistrari

Tipul inregistrarilor privind reclamatiile si feedback-ul de la clienti este descris in procedura:"Reclamatii si feedback" cod:PL19 iar modul de pastrare a acestora este conform prevederilor procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Audit intern

Politica

Auditurile calitatii trebuie efectuate periodic in scopul de a verifica daca activitatile din domeniul calitatii si rezultatele aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite si de a determina eficacitatea sistemului calitatii.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica la desfasurarea activitatii de audit intern asupra sistemului calitatii in cadrul S.C. WPC S.A..

Responsabilitati

Echipa de auditori va fi formata din personal pregatit in acest sens conform procedurii de lucru "Pregatirea auditorilor interni" cod: PL15-01. Seful echipei de auditori va fi nominalizat din randul auditorilor care au fost instruiti prin cursuri de pregatire organizate in afara societatii de catre institutii de profil. La nominalizarea echipei de audit, inclusiv a sefului acesteia se va asigura independenta aceseia fata de compartimentul auditat.

Echipa de audit raspunde pentru :

intocmirea planului,

intocmirea chestionarelor de audit,

efectuarea auditului,

intocmirea raportului de audit,

urmarirea implementarii actiunilor corective.

Seful compartimentului AC asigura respectarea procedurilor privind auditarea sistemului calitatii, pregatirea de auditori interni, implementarea actiunilor corective.

Compartimentul auditat este obligat

sa acorde echipei de audit toate informatiile cerute in vederea realizarii obiectivelor auditului;

sa stabileasca si sa initieze actiuni corective pe baza raportului de audit.

Cerinte

Auditurile interne se organizeaza in functie de "Programul anual de audit intern" cod.PSC15-02 intocmit de compartimentul AC. Echipa de audit efectueaza auditul parcurgand urmatoarele etape:

Elaborarea planului de audit;

Pregatirea auditului ( elaborare de chestionare, analiza solutionarii neconformitatilor constatate la auditul precedent, studiul procedurilor aplicabile compartimentului auditat etc.)

Conducerea auditului calitatii cu fazele urmatoare: sedinta de deschidere, examinarea, sedinta de inchidere;

Intocmirea si difuzarea raportului de audit;

Urmarirea aplicarii actiunilor corective .

Documente de referinta

Acest capitol este descris in procedura sistemului calitatii "Audituri interne" cod:PSC15.

Inregistrari

Inregistrarile necesare in auditarea sistemului calitatii sunt:

Programul annual de audit cod: PSC15-02

Planul de audit cod: PSC15-03

Raportul de audit cod: PSC15-04

Acestea se pastreaza conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" cod: PSC14.

Monitorizarea si masurarea proceselor

Procesele de realizare a produselor si serviciilor WPC sunt evaluate si imbunatatite continuu prin analiza rapoartelor de neconformitate si a reclamatiilor de la clienti evidentiindu-se cauzele aparitiei acestora. Modul de colectare, prelucrare si interpretare a acestor informatii este descris in procedura "Analiza datelor" cod:PL18.

Monitorizarea si masurarea produsului

Politica

Activitatile de monitorizare si masurare sunt planificate si documentate atat cat este necesar pentru a demonstra ca produsul satisface conditiile specificate si pentru a furniza clientului incredere in produsele fabricate de S.C. WPC S.A..

Domeniu

Aceste cerinte se aplica pentru activitatile de monitorizare si masurare in scopul de a se verifica daca sunt satisfacute conditiile specificate pentru produs.

Responsabilitati

Personalul compartimentului CTC este responsabil pentru efectuarea monitorizarilor si masurarilor prevazute in documentatia tehnica de executie, in conformitate cu proceduri documentate si pentru emiterea inregistrarilor de calitate adecvate.

Monitorizari si masurari la primire

Toate produsele si serviciile care intra in S.C. WPC S.A. sunt inspectate in conformitate cu conditiile specificate. Monitorizarile si masurarile la primire se refera la produsele aprovizionate precum si la inregistrarile de calitate care le insotesc. Produsele si serviciile aprovizionate sunt retinute pana la terminarea operatiilor de inspectii si incercari la primire cu exceptia celor eliberate conform procedurii de utilizare cu rechemare.

Volumul si natura monitorizarilor si masurarilor la primire tin cont de natura si amploarea controlului executat la subcontractant si inregistrarile de calitate furnizate.

Executia monitorizarilor si masurarilor la primire se face numai cu personal autorizat/calificat, in laboratoare specializate. Toate produsele receptionate sunt identificate in mod unic, in scopuri de trasabilitate.

Monitorizari si masurari in cursul fabricatiei

Produsele executate in cadrul S.C. WPC S.A. sunt inspectate in cursul fabricatiei in conformitate cu cerintele din fisa tehnologica, proceduri documentate. Monitorizarile si masurarile in cursul fabricatiei se refera la:

inspectia semifabricatelor la introducerea in executie;

inspectia operatiilor tehnologice, pentru conformitatea executiei;

Monitorizari si masurari prevazute in ciclul de fabricatie, inclusiv la montaj, in puncte adecvate de proces, a caror localizare depinde de importanta caracteristicilor in continuarea procesului de executie si pentru identificarea neconformitatilor in stadii incipiente, inainte de a se ajunge la etapa de inspectii finale.

Produsele sunt retinute pana cand monitorizarile si masurarile cerute au fost finalizate sau pana cand au fost primite si verificate rapoartele de inspectie, cu exceptia cazului in care produsul este eliberat pe baza procedurii de "Utilizare cu rechemare". Produsele cu neconformitati sunt retinute pana la stabilirea deciziei in ceea ce priveste neconformitatea constatata.

Monitorizari si masurari finale

In cadrul S.C. WPC S.A. toate reperele inainte de montaj si produsele inainte de a fi livrate au prevazute monitorizari si masurari finale in conformitate cu documentatia tehnica, proceduri documentate si/sau planuri ale calitatii. Monitorizari si masurari finale se efectueaza pentru a finaliza dovezile de conformitate a reperului/produsului finit cu conditiile specificate, ca urmare a indeplinirii satisfacatoare a cerintelor de calitate prevazute in documentatie, CTC emite inregistrarile de calitate adecvate acestora, pe care le supune spre analiza si avizare compartimentului Asigurarea calitatii. Ca urmare a acceptului de catre Asigurarea calitatii, CTC emite certificatul de calitate pentru produs.

Documente de referinta

Prezentul capitol din Manualul calitatii este descris in urmatoarele proceduri ale  sistemului calitatii: "Monitorizari si masurari la primire" cod:PL081, "Monitorizari si masurari in cursul fabricatiei" cod:PL082, si "Monitorizari si masurari finale" cod:PL083.

Inregistrari

Inregistrarile calitatii emise in urma monitorizarilor si masurarilor efectuate in diverse faze de executie ale produsului sunt pastrate ca dovezi obiective in evaluarea produselor in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor referitoare la calitate. Conditiile de pastrare sunt descrise in procedura "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Controlul produsului neconform

Politica

Controlul produsului neconform se face in scopul de a asigura ca nu este permisa utilizarea sau montajul neintentionat al produsului care nu este conform cu conditiile specificate.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica materialelor, componentelor sau produselor finite care nu satisfac conditiile specificate.

Responsabilitati

Personalul CTC este responsabil pentru depistarea, izolarea produselor neconforme, inspectarea acestora dupa intreprinderea actiunilor corective. Comisia de analiza a neconformitatilor (CAN) analizeaza neconformitatile si adopta decizii pentru tratarea acestora.

Personalul de productie raspunde de oprirea fabricatiei pentru produsele neconforme si procesarea acestora in conformitate cu decizia CAN.

Cerinte

Produsele neconforme trebuie identificate si inregistrate imediat dupa depistare si se iau masuri pentru scoaterea din fluxul de fabricatie si izolarea lor atunci cand este posibil pentru a preveni utilizarea lor ulterioara pana la dispunerea lor de catre CAN.

Produsele neconforme sunt analizate in CAN care va avea in componenta persoane competente pentru a evalua efectele neconformitatilor asupra procesarii ulterioare, performantelor, fiabilitatii etc. produselor.

Ca urmare a analizarii neconformitatilor, CAN poate lua una din urmatoarele decizii:

reprelucrare;

reparare;

utilizare ca atare;

rebut

reclasare.

Produsul neconform trebuie reinspectat conform documentatiei dupa aplicarea solutiei propuse.

Pe baza registrului de evidenta a neconformitatilor, CAN analizeaza trimestrial cauzele neconformitatilor stabilindu-se actiuni preventive.

Documente de referinta

Prezentul capitol este descris in procedura sistemului calitatii PSC11 "Controlul produsului neconform".

Inregistrari

Inregistrari referitoare la produsul neconform ca: rapoarte de neconformitate , derogari, registru de evidenta a neconformitatilor etc. emise in diverse faze conform procedurii PSC11, se pastraza ca dovezi obiective, si sunt controlate conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii" PSC 14.

Analiza datelor

Politica

Sistemul calitatii implementat in SC WPC SA stabileste modul de colectare, analiza si interpretare a datelor pentru a evalua adecvarea si eficacitatea sistemului si pentru a stabili unde se pot aduce imbunatatiri.

Domeniu

Aceste cerinte se aplica datelor privind satisfactia clientilor firmei, conformitatea cu cerintele clientilor, furnizorii etc.

Responsabilitati

Fiecare sef de compartiment este responsabil pentru colectarea datelor privind activitatile specifice compartimentului, prelucrarea si interpretarea acestora conform procedurilor in vigoare.

Analiza datelor se face in cadrul sedintelor Consiliului calitatii si analizelor efectuate de management.

Cerinte

Pentru a evalua eficacitatea sistemului de management al calitatii conducerea SC WPC SA analizeaza periodic datele provenite din procesele care se desfasoara in cadrul firmei si informatiile provenite de la clientii sai.

Colectarea si prelucrarea acestor date se face de catre fiecare compartiment conform procedurii "Analiza datelor" cod:PL18.

Analiza datelor la nivel de conducere se face in scopul identificarii deficientelor in functionarea sistemului de management al calitatii si elaborarii de planuri de imbunatatire.

Documente de referinta

Prezentul capitol este descris in procedura sistemului calitatii  "Analiza datelor" cod:PL18.

Inregistrari

Inregistrarile referitoare la analiza datelor se pastreaza conform procedurii: "Controlul inregistrarilor calitatii" cod:PSC14.

Imbunatatire

Imbunatatire continua

SC WPC SA isi imbunatateste continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii prin politica sa referitoare la calitate si obiectivele calitatii pe care si le propune periodic. Imbunatatirea sistemului de management al calitatii se face pe baza analizei informatiilor provenite din procesele ce se desfasoara in cadrul firmei, rapoarte de audit, analiza satisfactiei clientilor sai,  concluzii si planuri de masuri adoptate cu ocazia sedintelor de analiza a managementului.

Actiuni corective

Politica

Activitatile corective se intreprind ca urmare a analizei neconformitatilor aparute in scopul ameliorarii calitatii produselor si pentru eliminarea cauzelor .

Domeniu

Actiunile corective se aplica proceselor produselor/serviciilor si sistemului calitatii in scopul eliminarii  neconformitatilor.

Responsabilitati

Compartimentul AC initiaza actiuni corective ca urmare a analizei efectuate de management sau a sedintelor consiliului calitatii, urmareste rezolvarea acestora si analizeaza si raporteaza trimestrial catre managementul societatii asupra tendintelor calitatii in cadrul S.C. WPC S.A..

Compartimentele functionale si de productie raspund de rezolvarea la termene stabilite a actiunilor corective ce le-au fost difuzate.

Cerinte

Compartimentul AC:

investigheaza cauzele aparitiei neconformitatilor referitoare la produs, proces, sistemul calitatii , ca urmare a analizei reclamatiilor de la clienti, rapoartelor de neconformitate si rapoartelor de audit;

initiaza dispozitii de actiuni corective ca urmare a analizei efectuate, si le difuzeaza compartimentelor implicate;

efectueaza controale pentru a se asigura ca actiunile au fost implementate si sunt eficace;

trimestrial, seful compartimentului AC intocmeste un raport catre managemntul societatii cu informatii relevante referitoare la actiunile intreprinse, pentru a fi supus analizei.

Documente de referinta

Acest capitol este descris in procedura sistemului calitatii PSC12 "Actiuni corective si preventive".

Inregistrari

Dispozitii de actiuni corective, rapoarte cu privire la stadiul dispozitiilor de actiuni corective, precum si alte inregistrari sunt mentinute sub control conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii"PSC 14.

Actiuni preventive

Politica

Activitatile preventive se intreprind pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora.

Domeniu

Actiunile preventive se aplica proceselor produselor/serviciilor si sistemului calitatii in scopul eliminarii  neconformitatilor.

Responsabilitati

Compartimentul AC initiaza actiuni preventive, ca urmare a analizei efectuate de management sau a sedintelor consiliului calitatii, urmareste rezolvarea acestora si analizeaza si raporteaza trimestrial catre managementul societatii asupra tendintelor calitatii in cadrul S.C. WPC S.A..

Compartimentele functionale si de productie raspund de rezolvarea la termene stabilite a actiunilor preventive ce le-au fost difuzate.

Cerinte

Compartimentul AC  :

Determina neconformitatile potentiale si cauzele acestora;

Evalueaza necesitatea de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor impreuna cu conducerea firmei;

Determina si implementeaza actiunile preventive necesare;

Pastreaza inregistrarile rezultatelor actiunilor preventive intreprinse;

Analizeaza actiunile preventive intreprinse.

Documente de referinta

Acest capitol este descris in procedura sistemului calitatii PSC12 "Actiuni corective si preventive".

Inregistrari

Dispozitii de actiuni preventive, rapoarte cu privire la stadiul dispozitiilor de actiuni preventive, precum si alte inregistrari sunt mentinute sub control conform procedurii "Controlul inregistrarilor calitatii"PSC 14.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright