Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Infiintarea filialelor si sediilor secundare ale societatii comerciale pe actiuniInfiintarea filialelor si sediilor secundare ale societatii comerciale pe actiuniSocietatea isi poate realize activitatea si in alt loc decat sediul principal, in aceeasi localitate sau in alte localitati din tara ori chiar in strainatate, cu respectarea legislatiei statului respective. In aceste conditii, societatea comerciala, isi poate constitui, in temeiul art. 42 din Legea societatilor comerciale modificata, “filiale” (cu responsabilitate juridica) sau in temeiul art. 43 din aceeasi lege, dezmembraminte ale societatii, denumite “sedii secundare” (lipsite de personalitate juridica). Se consideta sedii secundare ale societatii: sucursale, agentii, reprezentatne si, alte unitati fara personalitate juridica, cum ar fi punctele de lucru si birourile.

Sucursala se caracterizeaza prin faptul ca este dependenta total – juridic si patrimonial – de societatea in cadrul careia functioneaza, beneficiind de o anumita autonomie de functionare, avand sediul propriu si propriile attribute de identificare.

Sucursala se va inregistra in acelasi registru, insa in mod distinct, ca inregistrare independenta. Firma sucursalei va contine denumirea si localitatea sediului societatii – mama la care se adauga mentiunea “sucursala” si localitatea sediului acesteia.

Potrivit art. 52 din Normele metodoligice privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, la depunerea cererii de autorizare / inregistrare, referentul oficiului registrului comertului are obligatia de a efectua verificarea existentei urmaotarelor documente:

hotararea organului statutar de infiintare a sucursalei cu indicarea denumirii sucursalei, a sediului acesteia, a obiectului de activitate, identificarea persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala si limitele mandatului acordat;

actul additional privind infiintarea sucursalei, daca infiintarea nu este prevazuta in actul constitutive;

dovada sediului sucursalei;

declaratia pe propria raspundere a reprezentantului sucursalei ca indeplineste conditiile legale pentru exercitarea acestei calitati;
dovezile privind achitarea taxelor legale, respective a taxelor judiciare de timbru, a taxelor pentru operatiuni effectuate in registrul comertului de publicare in Monitorul Oficieal al Romaniei a incheietii de inregistrare a sucursalei.

In cererea de inregistrare se va indica numarul sub care a fost inregistrata societatea mama. Din punct de vedere procedural, incheierea de inmatriculare a sucursalei se va comunica, din oficiu, registrului comertului de la sediul principal.

Orice modificare ulterioara referitoare la scucursala se inregistreaza in registrul comertului de la seriul la care a fonst inmatriculata sucursala si se va comunica din oficiu la sediul principal unde se va mentiona acea modificare.

Filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se constituie intr-una din formele de societati comerciale prevazute de lege, urmarindu-se aceeasi procedura. De altfel, filialele, ca si sediile secundare, se constituie pentru nevoile specifice ale comertului.

Cu privire la notiunea de filiala, in doctrina de specialitat s-au cautat modalitati variate si complexe de exprimare a conceptului. Astfel, s-a considerat ca filiala este o intreprindere cu personalitate juridica apartinand societatii comerciale, cu un patrimoniu propriu si intreptatita sa incheie contracte cu tertii in nume propriu.

Ele pot fi considerate ca fiind adevarate societati comerciale, componente ale societatii – mama, asupra lor exercitandu-se influenta, directia sau controlul acesteia din urma. Se considera ca filiala apare ca element exogen atat in raport cu societatea – mama cat si cu celelalte dezmembraminte ale acesteia, fiind constituita cu administrarea si detinerea activelor societatii originare ori pentru a fi astfel incredintata administrarea si detinerea activelor societatii prime, care sunt conservat.

Elementul definitoriu al filialelor este tocmai raportul de dependenta fata de societatea – mama, aceasta aservire nerezultand dintr-un ordin emis de aceasta ci din angajamentul organelor speciale ale filialei de a integra cointa societatii – mana propriei vointe, prin exercitiul dreptului la vot.
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|