Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Agricultura


Qdidactic » bani & cariera » agricultura
Instalarea tinerilor fermieriInstalarea tinerilor fermieri


INSTALAREA TINERILOR FERMIERI


PREVEDERI GENERALE


„Instalarea tinerilor fermieri” se incadreaza in  Axa I – „Cresterea

competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” si are ca obiective generale:

- Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca;
-Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura.


Obiectivele specifice al masurii se refera la cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri.


Obiectivele operationale se refera la cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii.


Contributia publica aferenta Masurii 112 este de: 337.221.484 Euro din care:

- 20% - contributia Guvernului Romaniei;

- 80% - contributia Uniunii Europene.


Sprijinul financiar pentru aceasta masura este nerambursabil si este de 337.221.484 Euro.Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile


Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE1;

-este situata pe teritoriul tarii;

-este inregistrata in Registrul fermelor/Registrul agricol.


Nivelul minim de calificare solicitat este urmatorul:

- Absolvent de liceu sau de scoala profesionala/scoala de arte si meserii in

domeniul agricol, veterinar si economic cu profil agricol;


-Absolvent de liceu care prezinta un certificat de calificare sau un certificat de

absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore in domeniul agricol.


Prima etapa de verificare a indeplinirii activitatilor prevazute in Planul de afaceri va incepe nu mai tarziu de 3 ani de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tanarului fermier, iar urmatoarea etapa (conformitatea completa) nu mai tarziu de 5 ani.


Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii112, solicitantul sprijinului trebuie sa

indeplineasca urmatoarele conditii:

- Sa se instaleze pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator (sef)

al acesteia;

- Detine sau se angajeaza sa dobandeasca 2competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare.

-Este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru in cadrul fermei (nu neaparat in ferma familiei) cel putin 12 luni inaintea instalarii

sale pe cont propriu;


Criterii de selectie ale proiectului


Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. In situatia in care

valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni, se situeaza peste

valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin financiar

pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selectie, in baza caruia

fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selectie:

1)     Solicitantul detine o ferma de semi-subzistenta: Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul completeaza sectiunea specifica ”Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de finantare, din care va trebui sa rezulte ca exploatatia agricola detinuta are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 8 UDE.2)     Solicitantul detine o exploatatie agricola intr-o zona defavorizata: pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, se verifica daca exploatatia agricola este situata in zona montana cu handicap natural conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului;

3)     Solicitantul are in proprietate exploatatia agricola: Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca, detine in proprietate exploatatia agricola.

4)     Solicitantul acceseaza masura de agromediu :Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selectie, solicitantul ataseaza la Cererea de finantare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 „Plati de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului.


Toate activitatile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze in cadrul Planului de afaceri si pentru care a primit punctaj la selectie, devin conditii obligatorii pentru obtinerea sprijinului.Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploatatie

agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000 Euro / exploatatie.

Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri.


Modalitatea de plata

In cazul instalarii tinerilor fermieri, principiul finantarii nerambursabile este acela al

acordarii unei prime de instalare.

Sprijinul de instalare va fi acordat in doua transe de plata

- Prima transa se va acorda la data aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea sprijinului si este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;

- A doua transa, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la

indeplinirea actiunilor prevazute in Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu

standardele comunitare. Verificarea conditiilor pentru acordarea celei de a doua transe nu va depasi 36 luni de la data aprobarii de catre APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului.Plata

Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judetean de Plati pentru

Dezvoltare Rurala si Pescuit, in doua exemplare, pe suport de hartie si pe suport magnetic.

Prima transa de plata se va depune in maxim 10 zile de la semnarea

Contractului de finantare. Transa a doua de plata se va depune in maxim 30 de luni de la data semnarii contractului de finantare. De la data inregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii platii nu se vor depasi 90 zile calendaristice.


Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|

AgriculturaAnimale
Pomicultura
Silvicultura
Viticultura
Zootehnie

Referate pe aceeasi tema


Reclama comerciala in comertul cu produse agricole si agroalimentare
Rosiile - cresterea corecta a rosiilor
Clasa andisoluri
Instalarea tinerilor fermieri
Produse alimentare din porumb: Fulgii de porumb, boabele expandate, porumbinul si faina
Clasa hidrisoluri
Reforma agrara din 1945
Cercetare stiintifica si extensie - organizarea asolamentelor, alegerea culturilor
Faina de secara - compozitia chimica a faini de secara
Reforma agrara din timpul lui A. I. Cuza (1864)Ramai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.