Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Arhitectura


Qdidactic » bani & cariera » constructii » arhitectura
AND 553 - normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivatAND 553 - normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat


AND 553 - Normativ privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat
Cuprins


Pagina

Generalitati

Obiect si domeniu de aplicare

Definitii, notatii, terminologie

ReferinteConditii tehnice

Elemente geometrice

Tipurile de mixturi asfaltice

Materiale

Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice

Caracteristicile stratului gata executat

Prescriptii generale de executie

Prepararea bitumului aditivat

Pregatirea stratului suport

Fabricarea mixturilor asfaltice

Transportul mixturilor asfaltice

Punerea in opera

Reguli si metode de verificare

Verificarea materialelor

Controlul procesului tehnologic

Verificarea imbracamintilor gata executate

Receptia lucrarilor


Generalitati

Obiect si domeniu de aplicare

Prezentul Normativ se refera la conditiile de executie a imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald, realizate din mixturile asfaltice cu bitum aditivat.

Aditivii sunt substante tensio-active, cu compozitie si caracteristici specifice care in adaos de max. 1% in bitumul neparafinos pentru drumuri, amelioreaza adezivitatea acestuia fata de agregatele naturale, fara a-i afecta celelalte caracteristici conform SR 754 si Normativ AND 537.

Bitumul aditivat se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice in cazul in care adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale se situeaza sub limita de min. 80 %, sau portiunea respectiva de drum se situeaza in zone umbrite, umede sau racoroase.

De regula bitumul aditivat se utilizeaza, in situatiile specificate la pct. 1.1. numai la executia stratului de uzura al imbracamintii bituminoase, dar in cazuri justificate tehnic si economic, el se poate aplica si la executia stratului de legatura.

Imbracamintile bituminoase cu bitum aditivat, se pot aplica in conditiile mentionate la pct. 1.1.3. si 1.1.4. pe drumuri si strazi de orice clasa, respectiv categorie tehnica.

Aditivarea bitumului se poate realiza la santier sau la rafinarie, iar punerea in opera a mixturilor asfaltice cu bitum aditivat se poate efectua cu instalatiile, utilajele si echipamentele folosite in cazul mixturilor asfaltice clasice, cu bitum pur, in conditiile respectarii prevederilor prezentului Normativ.

Definitii, notatii, terminologie

Adezivitatea unui bitum fata de agregatele naturale reprezinta rezistenta pe care o opune pelicula de bitum ce anrobeaza granulele minerale la actiunea de dezanrobare a apei.

Tipurile de bitum aditivat se noteaza conform SR 754 si Normativ AND 537, cu mentiunea ca simbolul respectiv este urmat de litera a (ex. bitum tip D60/80 a; D80/100 a; D100/120 a).

Mixturile asfaltice cu bitum aditivat se noteaza conform SR 174/1, cu mentiunea ca simbolurile respective vor fi completate cu litera a (ex. BA16 a).

Terminologia utilizata la redactarea Normativului este conform STAS 4032/1.

Referinte

Reglementarile tehnice la care se face referire in prezentul Normativ sunt urmatoarele:

1. STAS 35-81 Titei, produse petroliere lichide, semisolide si solide. Determinarea densitatii.

2. STAS 42-68 Bitumuri. Determinarea penetratiei.

3. STAS 60-69 Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere.

4. STAS 113-74 Bitumuri. Determinarea punctului de rupere Fraass.

5. STAS 115 Bitumuri. Determinarea continutului de substante solubile in solventi organici.

6. STAS 539-79 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

7. STAS 662-89 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

8. STAS 730-89 Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.

9. STAS 754-86 Bitum neparafinos pentru drumuri.

(in curs de revizuire ca SR 754)

10. STAS 1338/1-84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.

11. STAS 1338/2-87 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare.

12. STAS 1338/3-84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor.

13. STAS 1598/1-89 Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

14. STAS 1598/2-89 Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la ramforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii generale de proiectare si de executie.

15. STAS 4032/1-90 Lucrari de drumuri. Terminologie.

16. STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare.

17. STAS 5489-80 Produse petroliere. Determinarea punctului de inflamabilitate in vas deschis Marcusson.

18. STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.

19. STAS 7970-76 Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate.

20. STAS 80989-68 Bitum. Determinarea continutului de parafina.

21. STAS 8099-74 Bitumuri. Determinarea pierderii de masa prin incalzire.

22. STAS 8849/83 Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare. Metode de masurare.

23. STAS 8877-72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrarile de drumuri.

24. STAS 10969/1-83 Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metode de determinare calitativa.

25. STAS 10969/3-83 Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregatele naturale. Metode de determinare cantitativa.

26. SR 61:1997 Bitumuri. Determinarea ductilitatii.

27. SR 174 1:1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate.

28. SR 174 2:1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

29. SR 667:1997 Agregate naturale de piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice generale de calitate.

30. Normativ MT-AND 535:1997 Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului. Incercarea TFOT.

31. Normativ MT-AND 536:1997 Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului. Incercarea RTFOT.

32. Normativ MT-AND 537:1998 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri.

33. Normativ CD 98 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la

(in curs de revizuire) imbracamintile rutiere moderne.


Conditii tehnice

Elemente geometrice

Elementele geometrice ale imbracamintilor bituminoase cu bitum aditivat, respectiv: grosimea, latimea, profilul transversal si profilul longitudinal sunt aceleasi ca si in cazul imbracamintilor bituminoase cu bitum pur, conform SR 174-1.

Abaterile limita la elementele geometrice ale imbracamintilor bituminoase cu bitum aditivat trebuie sa se inscrie in limitele prevazute de SR 174-1

Tipurile de mixturi asfaltice

Tipurile de mixturi asfaltice cu bitum aditivat utilizate la executia lucrarilor de drumuri, functie de tipul statului si de clasa tehnica a drumului sau categoria tehnica a strazii, sunt conform tabelului 1.

Tabelul 1

Nr. Tipul mixturii Simbol Dimensiunea Stratul in Clasa Categoria

crt. asfaltice maxima a care se tehnica a tehnica a

granulei utilizeaza drumului strazii

1. Mortar asfaltic MA a 7 uzura IV V IV

2. Beton asfaltic:

- bogat in BA 8 a 8 III V III IV

criblura BA 16 a 16 I V I IV

- rugos BAR 16 a 16 uzura I III I III

- cu agregat BA 25 a 25 IV V IV

mare

3. Beton asfaltic deschis

- cu criblura BAD 25 a 25 legatura I IV I IV

- cu pietris BAD PC 31 a 31 III V III V

concasat

- cu pietris BAD PS 31 a 31 IV V IV

sortat

2.3. Materiale

Agregate naturale utilizate la executia imbracamintilor bituminoase cu bitum aditivat sunt urmatoarele:

Pentru stratul de uzura:

criblura sort 3 . 8 si 8 . 16, conform SR 667 si pct. 2.3.1.3.;

nisip de concasare sort 0 . 3, conform SR 667;

nisip natural sort 0 . 3, conform STAS 662.

Pentru stratul de legatura (in cazurile exceptionale, in care acesta se executa cu bitum aditivat):

criblura sort 3 . 8, 8 . 16 si 16 . 25, conform SR 667 si pct. 2.3.1.3.;


nisip de concasare sort 0 . 3, conform SR 667;

pietris sort 7 . 16 si 16 . 31, conform STAS 662 si pct. 2.3.1.3.;

nisip si pietris sort 0 . 7, 7 . 16 si 16 . 31 rezultat din concasarea agregatelor naturale de rau cu caracteristicile nisipului de concasare si respectiv criblurilor, conform SR 667 si pct. 2.3.1.3.;

nisip natural sort 0 . 3, sort 0 . 7 sau 3 . 7 conform STAS 662.

Criblurile si pietrisul utilizate la executia imbracamintilor bituminoase cu bitum aditivat trebuie sa prezinte in raport cu liantul respectiv adezivitatea de:

min. 90 %, in cazul drumurilor de clasa tehnica I II si al strazilor de categorie tehnica I II;

min. 80 %, in cazul celorlalte clase, respectiv categorii tehnice de drumuri si strazi.

Adezivitatea se va determina prin metoda dinamica conform STAS 10969/1 sau 10969/3 pe sortul 58 de criblura sau pietris extras din materialele respective.

Criblurile utilizate la executia imbracamintilor bituminoase din beton asfaltic rugos tip BAR 16 a, trebuie sa provina din roci eruptive cu coeficientul Los Angeles de max. 18 %.

Utilizarea tipurilor si sorturilor de agregate naturale la executia diverselor tipuri de mixturi asfaltice cu bitum aditivat se face conform tabelului 2.

Tabelul 2

Agregatul natural Tipul mixturii asfaltice

MA a BA 8a BA 16 a BAR 16 a BA 25 a BAD 25 a BAD PC 31 a BAD PS 31 a

Criblura sort 16-25 - - - - x x - -

Criblura sort 8-16 - - x x x x - -

Criblura sort 3-8 - x x x x x - -

Nisip de concasare sort 0-3 x x x x x x - -

Nisip natural sort 0-3 x x x x x x - x

Nisip natural sort 0-7 x - - - x x - x

Nisip sort 3-7 x - - - - - - x

Nisip sort 0-7 rezultat din x - - - - - x -

concasarea agregatelor de rau

Pietris concasat sort 7-16 - - - - - - x -

Pietris concasat sort 16-31 - - - - - - x -

Pietris sort 7-16 - - - - - - - x

Pietris sort 16-31 - - - - - - - x

Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in padocuri prevazute cu platforme betonate avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor.

2.3.2. Filer

Filerul trebuie sa corespunda prevederilor STAS 539.

Pentru utilizarea altor pulberi ca inlocuitor total sau partial al filerului, trebuie ca acestea sa fie agrementate tehnic.

Filerul se depoziteaza in magazii acoperite, ferite de umezeala sau in silozuri metalice cu incarcare pneumatica. Este interzisa folosirea filerului aglomerat.

2.3.3. Lianti

Bitumul aditivat utilizat la prepararea mixturilor asfaltice poate fi de tip:

D 60/80a pentru zonele climatice calde (pentru toate clasele tehnice de drum si categoriile de strazi);

D 80/100a pentru zonele climatice reci (pentru toate clasele tehnice de drum si categoriile de strazi);

D 100/120a pentru zonele climatice reci pe drumuri de clasa tehnica IV V si strazi de categorie tehnica IV.

Delimitarea zonelor climatice este stabilita in SR 174 1 (Anexa A).

Bitumurile de baza tip D 60/80, D 80/100, D 100/120 trebuie sa corespunda prevederilor Normativului AND 537.

Bitumul aditivat tip D 60/80a, D 80/100a, D 100/120a trebuie sa prezinte caracteristicile din tabelul 3.

Tabelul 3

Nr. Caracteristici U.M. Sorturile de bitum Metoda de

crt. D 60/80a D 80/100a D 100/120a verificare

0 1 2 3 4 5 6

1. Penetratie la 25 0C 1/10 mm 60-80 80-100 100-120 STAS 42

2. Punct de inmuiere Inel si Bila 0C 49-55 43-49 43-46 STAS 60

3. Ductilitate:

- la 5 0C, min. cm 4,0 5,0 6,0 SR 61

- la 25 0C. min. cm 100 100 100 SR 61

4. Punct de rupere Fraass, max. 0C -13 -15 -15 STAS 113

5. Punct de inflamabilitate Marcusson, min. 0C 250 250 250 STAS 5489

6. Solubilitate in solventi organici, min. % 99 99 99 STAS 115

7. Stabilitate prin incalzire in film subtire a bitumului la 163 0C (metoda TFOT sau RTFOT)

- pierdere de masa, max. % 0,80 0,80 0,80 STAS 8099, Metoda II

- penetratie reziduala, (Pf/Pi x 100), min. % 50 47 47 Normativ

- cresterea punctului de inmuiere, max. 0C 10 9 9 MT-AND 535

- ductilitate reziduala la 25 0C, min. cm 50 75 75 Normativ

MT-AND 536

8. Continut de parafina, max. % 2,0 2,0 2,0 STAS 8098

9. Densitate la 15 0C, min. g/cm3 0,995 0,992 0,992 STAS 35

10. Adezivitate pe agregat etalon*, min. % 90 90 90 STAS 10969/3

Nota: 1. Agregatul etalon este constituit din criblura sort 5-8 din andezit de Chileni.

2. Adezivitatea pe agregatele naturale utilizate la executia lucrarilor trebuie sa corespunda prevederilor de la pct. 2.3.1.3.

Pentru amorsari si badijonari se foloseste emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida conform STAS 8877. Utilizarea altor produse este permisa numai in cazul in care acestea sunt agrementate tehnic sau fac obiectul unor normative AND.

Atat bitumul de baza cat si bitumul aditivat se stocheaza separat pe tipuri in rezervoare metalice prevazute cu sistem de incalzire cu ulei, pompe de recirculare, sistem de inregistrare a temperaturilor (pt. ulei si bitum), guri de aerisire, etc. Se recomanda ca perioada de stocare a bitumului aditivat sa nu depaseasca 3 zile, iar temperatura de stocare sa fie de 120-140 0C. Se va evita reincalzirea bitumului aditivat racit.

Emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida pentru amorsari se stocheaza in butoaie curate, acoperite cu capac sau in rezervoare metalice verticale curatate si prevazute cu sistem de recirculare si incalzire.

2.3.4. Aditivi

Aditivii utilizati la obtinerea bitumului aditivat sunt produse tensioactive, cu compozitie si structura specifica polar - apolara care trebuie sa fie agrementate tehnic si sa indeplineasca urmatoarele conditii de baza:

- sa fie compatibili cu bitumul;

- sa fie stabili termic pana la min. 200 0C;

- sa amelioreze adezivitatea bitumului fata de agregatele naturale, conform conditiilor de la pct. 2.3.1.3. la un adaos de max. 1 % aditiv in bitum, fara a afecta celelalte caracteristici ale acestuia;

- sa nu fie toxici, corozivi sau inflamabili si in general sa nu ridice probleme din punct de vedere ecologic (atat in ceea ce priveste impactul asupra mediului, cat si asupra sanatatii personalului deservent).

2.4. Compozitia si caracteristicile fizico mecanice ale mixturilor asfaltice

Compozitia mixturilor asfaltice cu bitum aditivat se stabileste pe baza unui studiu preliminar efectuat de executantul lucrarii in cadrul laboratorului propriu sau la un alt laborator de specialitate.

Studiul preliminar de laborator comporta urmatoarele faze:

- stabilirea dozajului optim de aditiv de bitum (de regula intre 0,3 % si 1 %) astfel incat sa fie satisfacute conditiile de la pct. 2.3.1.3. privind adezivitatea;

- stabilirea compozitiei mixturilor asfaltice: dozajele de agregate naturale si continutul de bitum cu respectarea pct. 2.4.2., 2.4.3. si 2.4.4., si obtinerea caracteristicilor fizico mecanice ale acestora, conform pct. 2.4.6.

Granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer din compozitia mixturilor asfaltice cu bitum aditivat trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 4.

Limitele continutului de bitum aditivat din mixtura sunt date in tabelul 4. Continutul optim de liant din mixtura se stabileste prin studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1 si STAS 1338/2 sau prin alte metodologii stabilite de un laborator de specialitate.

La stabilirea dozajelor pentru mixturile asfaltice cu bitum aditivat trebuie sa se aiba in vedere ca raportul dintre nisipul natural si nisipul de concasare precum si raportul filer bitum sa se incadreze in limitele prescrise de SR 174-1.

Abaterile maxime admisibile fata de reteta prescrisa ale compozitiei unei mixturi asfaltice prelevate pe parcursul executiei lucrarilor sau din carote trebuie sa se incadreze in limitele tabelului 5.

Tabelul 4

Caracteristici Tipul mixturii asfaltice

MA a BA8a BA 16a BAR 16a BA 25a BAD 25a BADPC 31a

BADPS 31a

1. Continut de bitum, % 7,8-10,0 6,0-7,5 6,0-7,5 5,7-6,2 5,5-7,0 4,0-5,0 4,0-5,0

2. Curba granulometrica a agregatului natural total din mixtura

- trece prin ciurul de 100 100 100 100 100 100 90-120

31 mm, %

- trece prin ciurul de 100 100 100 100 90-100 90-100 80-95

25 mm, %

- trece prin ciurul de 100 100 90-100 90-100 65-90 60-80 60-80

16 mm, %

- trece prin ciurul de 90-100 90-100 55-78 50-65 50-75 35-55 35-55

8 mm, %

- trece prin ciurul de 80-100 30-55 30-55 30-42 30-50 20-35 20-35

3,15 mm, %

- trece prin sita de 52-80 18-35 18-35 18-25 15-35 10-30 10-30

0,63 mm, %

- trece prin sita de 20-50 11-25 11-25 11-15 8-25 5-20 5-20

0,20 mm, %

- trece prin sita de 10-16 8-12 8-12 8-10 5-12 1-6 1-6

0,09 mm, %
Tabelul 5

Caracteristici Abateri admisibile

1. Continut de bitum, %

2. Granulozitatea agregatului natural

- rest pe ciurul de 31,5 mm, %

- rest pe ciurul de 25 mm, %

- rest pe ciurul de 16 mm, %

- rest pe ciurul de 8 mm, %

- rest pe ciurul de 3,15 mm, %

- rest pe sita de 0,63 mm, %

- rest pe sita de 0,02 mm, %

- rest pe sita de 0,09 mm, %

Caracteristicile fizico mecanice ale mixturilor asfaltice cu bitum aditivat se determina conform STAS 1338/2 pe epruvete tip Marshall si pe cuburi confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru elaborarea dozajelor, din probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei lucrarilor, precum si din straturile imbracamintilor gata executate.

Valorile obtinute trebuie sa se incadreze in limitele prevazute in tabelele 6 si 7.

Tabelul 6

Caracteristici pe epruvete cubice Tipul mixturii asfaltice

MA a BA 8a BAR 16a BAD 25a

BA 16a BADPC 31a

BA 25a BADPS 31a

1. Densitatea aparenta, kg/m3, min. 2150 2250 2250 2200

2. Absorbtie de apa, % vol. 2-6 2-6 4-7 3-8

3. Rezistenta la compresiune la 22 0C, N/mm2, min.

- mixturi cu bitum tip D 60/80 a - 3,5 3,5 -

- mixturi cu bitum tip D 80/100 a sau D 100/120 a 2,5 3,0 3,0 -

4. Rezistenta la compresiune la 50 0C, N/ mm2, min. 0,5 0,7 0,7 -

5. Reducerea rezistentei la compresiune la 22 0C 30 20 20 -

dupa 28 zile pastrare in apa, %, max.

Tabelul 7

Caracteristici pe Clasa Categoria Tip Tipul mixturii asfaltice

epruvete tehnica a tehnica a bitum MA a BA 8a BAR 16 BAD 25 a

cilindrice tip drumului strazii BA 16 a BADPC 31 a

Marshall BA 25 a BADPS 31 a

1. Densitatea D 60/80 a

aparenta, kg/m3, I-V I-IV D 80/100 a 2200 2300 2300 2250

min. D 100/120 a

2. Absorbtia de apa, D 60/80 a

%, vol. I-V I-IV D 80/100 a 2-6 2-5 3-5 3-6

D 100/120a

I-II I-II D 60/80 a - 9,0 9,5 7,0

D 80/100 a 8,0 8,5 6,0

3. Stabilitate la 60 0C, III III D 60/80 a - 7,5 8,0 5,5

kN, min. D 80/100 a 7,0 7,5 4,5

D 60/80 a 6,0 6,5 - 4,0

IV, V IV D 80/100 a 5,5 6,0 - 3,5

D 100/120 a 5,0 5,5 - 3,5

I-II I-II D 60/80 a - 1,5-3,5 1,5-3,0 1,5-4,5

D 80/100 a - 1,5-4,0 1,5-3,5 1,5-4,5

4. Indice de curgere III III D 60/80 a - 1,5-4,0 1,5-3,0 1,5-4,5

(fluaj) la 60 0C, min. D 80/100 a - 1,5-4,0 1,5-3,5 1,5-4,5

D 60/80 a

IV-V IV-V D 80/100 a 1,5-4,5 1,5-4,5 - 1,5-4,5

D 100/120 a

2.5. Caracteristicile stratului gata executat

Caracteristicile tehnice impuse imbracamintilor bituminoase executate cu bitum aditivat se refera la:

- gradul de compactare;

- caracteristicile determinate direct pe probe netulburate extrase din strat (densitate aparenta, absorbtie de apa, grosime);

- compozitia mixturii asfaltice din carote si principalele caracteristici fizico-mecanice ale acesteia;

- uniformitatea si rugozitatea suprafetei stratului de rulare.

Modul lor de determinare si valorile admisibile sunt prezentate la pct. 4

3. Prescriptii generale de executie

3.1. Prepararea bitumului aditivat

Prepararea bitumului aditivat la santier se poate realiza printr-una din urmatoarele modalitati:

- cu ajutorul unei instalatii speciale de import care asigura dozarea si injectarea aditivului in bitumul ce intra in malaxor;

- cu ajutorul unei instalatii adaptate de alimentare si dozare a aditivului in rezervorul de bitum (fig.1);

- cu dotarea existenta la santier.


Fig. 1 - Schema echipamentului pentru aditivarea bitumului


Aditivarea bitumului conform primei variante se executa conform instructiunilor din documentatia tehnica a echipamentului.

Aditivarea bitumului conform celorlalte doua procedee implica:

- existenta la santier a unui rezervor metalic separat pentru bitum (prevazut cu sistem de incalzire, sistem de inregistrare a temperaturii, gura de vizitare si pompa de recirculare) si a unei posibilitati de dozare a aditivului (volumetric sau gravimetric);

- cunoasterea cantitatii de bitum din rezervor si a dozajului de aditiv.

Fluxul tehnologic de aditivare a bitumului in acest caz include urmatoarele operatii:

- incalzirea bitumului la 150160 C;

- calcularea cantitatii necesare de aditiv, dozarea lui si introducerea in rezervorul de bitum;

- omogenizarea amestecului prin simpla recirculare cu pompa timp de 3040 minute (pana la trecerea prin pompa cel putin odata a bitumului din rezervor).

. Bitumul aditivat se poate utiliza imediat sau se poate stoca conform pct. 2.3.3 fara riscul separarii aditivului sau al degradarii acestuia. Se impune doar ca bitumul aditivat sa nu fie supraincalzit, reincalzit de mai multe ori sau mentinut la temperatura de lucru o perioada prea indelungata.

3.2. Pregatirea stratului suport

Inainte de executia imbracamintii bituminoase cu bitum aditivat stratul suport trebuie remediat, adus la cotele din proiect, curatat si amorsat.

Remedierea se efectueaza prin repararea tuturor degradarilor (decapari, plombari, colmatari, frezari etc.) conform Normativ CD 98 si prin rezolvarea tuturor problemelor privind drenarea apelor.

. Reprofilarea se efectueaza, dupa caz, prin frezarea sau aplicarea unui strat de egalizare. Dupa efectuarea lucrarilor de remediere si reprofilare, stratul suport trebuie sa corespunda prevederilor STAS 6400 sau STAS 7970.

Curatirea se aplica atat asupra partii carosabile (prin maturare mecanica si eventual spalare cu jet de apa sub presiune si/sau suflare cu aer comprimat) cat si asupra acostamentelor (degajare cu lama autogrederului sau alte utilaje adecvate si maturare).

In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura urmarindu-se degajarea pietrelor de surplusul agregatelor de colmatare.

. Amorsarea se aplica pe suprafata curata si uscata a suportului prin raspandirea de emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.

Amorsarea se face numai mecanizat pentru asigurarea raspandirii uniforme, pe intreaga suprafata si in dozajul prescris. Dozajul de emulsie pentru amorsare trebuie sa asigure o cantitate de 0,3 - 0,5 kg bitum rezidual/m2, functie de porozitatea suprafetei stratului suport. Este interzisa circulatia pe suprafata amorsata.

Asternerea mixturii se efectueaza numai dupa ruperea emulsiei (cca. 10 minute) marcata de trecerea de la culoarea maro la negru.

In cazul in care stratul suport este constituit:

- dintr-o imbracaminte bituminoasa faiantata, aceasta se va freza in mod obligatoriu (cu sau fara reciclare);

- dintr-o imbracaminte bituminoasa fisurata, aceasta se va freza sau, dupa colmatare se va aplica o solutie antifisura, elaborata de o unitate de specialitate;

- din beton de ciment sau macadam cimentat se va aplica de asemenea o solutie antifisura si numai daca suportul nu este degradat, se admite doar acoperirea rosturilor, pe o latime de min. 50 cm cu materiale geosintetice, impaslitura din fibre de sticla bitumata sau alte materiale adecvate, fixate in mod corespunzator.

3.3. Fabricarea mixturilor asfaltice

Prepararea mixturilor asfaltice cu bitum aditivat se realizeaza conform SR 174-2, in mod similar cu mixturile asfaltice clasice, cu bitum pur, cu mentiunea ca regimul termic aplicat va fi conform tabelului 8.

Tabel 8

Tipul liantului Temperatura, 0C

Agregatele Bitum la intrarea Mixtura la iesirea

naturale la iesirea din in malaxor din malaxor

uscator

D 60/80 a 180-190 160-170 165-175

D 80/100 a 175-185 155-165 160-170

D 100/120 a 170-180 150-160 155-165

3.4. Transportul mixturilor asfaltice

Mixturile asfaltice cu bitum aditivat se transporta cu autobasculante avand benele perfect curatate si uscate.

Avand in vedere capacitatea mai mare de aglomerare a bitumului aditivat, este obligatorie ca la distante de transport peste 20 km sau cu durata peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum si pe vreme rece (+10 C+150 C), benele sa fie acoperite cu prelate speciale, imediat dupa incarcare. Din acelasi motiv, se recomanda ca si in celelalte cazuri mixtura asfaltica cu bitum aditivat sa fie transportata in bene acoperite cu prelate sau termoizolate.

3.5. Punerea in opera

Asternerea si compactarea mixturilor asfaltice cu bitum aditivat se executa conform SR 174-2 cu urmatoarele precizari:

- punerea in opera se efectueaza in perioada aprilie-octombrie la temperaturi atmosferice de minim 10 C; lucrarile se intrerup pe vant puternic sau ploaie si se reiau numai dupa uscarea suportului;

- asternerea se face numai mecanizat, cu repartizoare finisoare prevazute cu palpator, grinda cu vibrare si sistem de incalzire a grinzii;

- temperatura mixturii la asternere si compactare trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 9.

Tabelul 9

Temperatura, 0C, min.

Tipul liantului la asternere la inceputul la sfarsitul

compactarii compactarii


D 60/80 a 150 145 110

D 80/100 a 145 140 100

D 100/120 a 140 135 100


- compactoarele cu pneuri vor fi prevazute cu 'sorturi' pentru evitarea pierderilor de caldura dupa primele treceri, iar compactoarele cu rulouri netede vor fi prevazute cu razuitor, sistem automat de umectare si taietor de rosturi (daca nu exista echipament separat).

- se va urmari corelarea dintre productivitatea statiei, numarul mijloacelor de transport, distanta de transport si capacitatea raspanditorului astfel incat sa se evite intreruperile atat la fabricatie cat si la asternere.

4. Reguli si metode de verificare

4.1. Verificarea materialelor

. Materialele se verifica in conformitate cu prevederile din standardele de produs si conditiile suplimentare, prevazute la pct. 2.3.

Unitatea executanta verifica la laboratorul de santier pe fiecare lot aprovizionat, urmatoarele caracteristici:

a) Bitum de baza si bitum aditivat

punct de inmuiere IB, STAS 60;

- penetratie la 25 C, STAS 42;

- adezivitate fata de agregatele naturale cu care urmeaza sa se execute lucrarile, STAS 10969/1,3.

b) Cribluri

natura mineralogica, examinare vizuala;

- granulozitate, STAS 730;

- coeficient de forma STAS 730;

- continut de fractiuni sub 0,09 mm, STAS 730;

- continut de corpuri straine, STAS 4606;

- continut de argila, SR 667.

c) Pietris

natura mineralogica, STAS 4606;

- granulozitate, STAS 730;

- forma granulelor, STAS 4606, STAS 730;

- continut de fractiuni sub 0,63 mm, STAS 730;

- parti levigabile, STAS 4606.

d) Nisip natural

granulozitate, STAS 730;

- echivalent de nisip, STAS 730;

- materii organice, STAS 4606.

e) Nisip de concasare

granulozitate, STAS 730;

- coeficient de activitate, STAS 730.

f) Filer

finetea, STAS 539;

- umiditatea, STAS 539.

. Celelalte caracteristici ale materialelor prevazute de normativ sau de normele de livrare se garanteaza de catre producator prin contractele de livrare si se verifica periodic sau ori de cate ori apar probleme, de catre laboratorul propriu al executantului sau de un laborator de specialitate.

4.2. Controlul procesului tehnologic

4.2.1. Controlul prepararii bitumului aditivat

La prepararea fiecarei sarje de bitum aditivat, laboratorul de santier va verifica:

- capacitatea rezervorului de bitum, respectiv cantitatea de bitum din rezervor;

- dozarea corespunzatoare a aditivului;

- timpul de recirculare a bitumului si aditivului astfel incat sa fie asigurata omogenizarea amestecului.

Controlul procesului tehnologic de preparare, transport si punere in opera a mixturii asfaltice cu bitum aditivat.

Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica:

- starea de curatenie (continutul de impuritati) a agregatelor naturale: la inceputul campaniei de lucru si ori de cate ori se utilizeaza alte agregate;

- granulozitatea si umiditatea amestecului de agregate naturale de pe banda de alimentare a uscatorului, urmarindu-se incadrarea in zona prescrisa si aplicarea corectiei de' umiditate: la inceputul campaniei de lucru si ori de cate ori se utilizeaza alte agregate;

- functionarea corecta a sistemelor de dozare: verificarea la inceputul campaniei de lucru si la schimbarea retetei si urmarirea permanenta;

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer, la iesirea din malaxor, fara adaugarea bitumului (sarja alba) care trebuie comparat cu reteta prescrisa conform pct. 2.4.5 si corelata cu dozajul de bitum: zilnic si ori de cate ori se observa o calitate necorespunzatoare a mixturii asfaltice;

- compozitia mixturii asfaltice si incadrarea acesteia in limitele din tabelul 4 in functie de 'tipul mixturii si din tabelul 5 ca abateri: zilnic;

- starea de curatenie a benelor autobasculantelor si temperatura mixturii la livrare: la fiecare transport;

- pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrului pe sectorul respectiv:

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: la fiecare transport:

- modul de compactare: zilnic;

- modul de executie a rosturilor: zilnic.

4.2.3. Verificarea caracteristicilor mixturii asfaltice

Pe parcursul executiei lucrarilor se preleveaza de la malaxor sau de la asternere cate o proba de cca. 20kg pentru fiecare 200400t de mixtura fabricata (functie de productivitatea statiei).

Verificarile de laborator se efectueaza conform STAS 1338/1, 2, 3 si constau in:

Determinarea compozitiei continut de bitum si granulozitatea agregatului mineral, care trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 4, pentru tipul respectiv de mixtura, iar abaterile de la reteta prescrisa in limitele din tabelul 5.

Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvetele cubice si tip Marshall, care trebuie sa se incadreze in limitele din tabelele 6 si 7, pentru tipul respectiv de mixtura si de bitum.

4.3. Verificarea imbracamintilor gata executate

Se efectueaza prin masuratori 'in situ' si prelevare de carote si au ca scop principal verificarea gradului de compactare, a caracteristicilor mixturii din strat, a elementelor geometrice, a uniformitatii si a rugozitatii.

4.3.1. Gradul de compactare al unui strat bituminos reprezinta raportul dintre densitatea aparenta a mixturii din stratul compactat si densitatea aparenta determinata pe epruvete cilindrice tip Marshall, confectionate in laborator din aceeasi mixtura.

Densitatea aparenta a mixturii din stratul compactat se poate determina 'in situ' prin metode nedestructive, (ex. cu gama-densimetrul) sau pe placute netulburate extrase din strat conform pct. 4.3.2. STAS 1338/2-87.

Gradul de compactare al straturilor rutiere bituminoase executate cu bitum aditivat trebuie sa fie de min. 96% asa cum este precizat in tabelul 10.

4.3.2. Caracteristicile mixturii din stratul gata executat se verifica prin prelevarea de carote sub forma de placi (1 placa de 40 x 40 cm pentru fiecare 7000 m2 suprafata executata) sau de carote cilindrice (in cantitate echivalenta).

Prelevarea carotelor se va face conform SR174-2 cu mentiunea ca se va proceda imediat la completarea golurilor respective prin utilizarea unei mixturi asfaltice de acelasi tip si se va reduce la minim posibil numarul carotelor prelevate. Se recomanda chiar ca in cazul in care gradul de compactare se poate verifica prin metode nedestructive (ex. cu gama-densimetrul) si nu exista probleme privind calitatea mixturii sau a executiei, cu acordul beneficiarului, sa se renunte la prelevarea de carote.

Pe carotele extrase, pregatite conform STAS 1338/1, se efectueaza urmatoarele verificari, determinari si incercari:

- aspectul suprafetei;

- grosimea stratului (sau a straturilor);

- aderenta dintre straturi;

- densitatea aparenta si absorbtia de apa pe placute netulburate dintr-un singur strat care trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 10;

Tabelul 10

Tipul mixturii asfaltice Densitatea aparenta Absorbtia de apa, % Grad de compactare

kg/m3, min. vol. %

MA a 2150 2-7 96

BA 8 a

BA 16 a 2250 2-6 96

BA 25 a

BAR 16 a 2250 4-7 96

BAD 25 a

BADPC 31 a 2200 3-8 96

BADPS 31 a

- compozitia mixturii;

- densitatea aparenta si absorbtia de apa pe epruvete tip Marshall confectionate in laborator din mixtura reincalzita;

- stabilitatea Marshall si fluajul la 60 C pe epruvete confectionate in laborator din mixtura reincalzita sau direct pe carotele cilindrice cu diametrul de 100 mm.

Caracteristicile pe epruvetele tip Marshall trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 7.

4.3.3. Verificarea elementelor geometrice ale imbracamintii bituminoase realizate cu bitum aditivat se face conform SR 174-2, iar abaterile limita de la aceste elemente trebuie sa respecte prevederile SR 174-1.

4.3.4. Uniformitatea suprafetei

Uniformitatea suprafetei stratului de rulare in profil longitudinal se verifica cu dreptarul si pana conform SR 174-2 sau cu alte dispozitive adecvate (ex. cu Analizorul de profil longitudinal APL 72).

Denivelarile maxime admisibile in profil longitudinal, masurate sub dreptarul de 3 m pentru stratul de rulare al imbracamintilor bituminoase executate cu bitum aditivat sunt conform tabelului 11.

Tabelul 11

Clasa tehnica Categoria tehnica Denivelari maxime

a drumului a strazii admisibile in profil longitudinal

I I-III 3

II IV 4

III - 5

IV-V - 74.3.5. Rugozitatea suprafetei

Rugozitatea suprafetei imbracamintilor bituminoase executate cu bitum aditivat se determina conform STAS 8849 (cu aparatul SRT si prin metoda inaltimii de nisip) sau cu aparatul Grip Tester. Valorile masuratorilor efectuate conform STAS 8849 sau cu aparatul Grip Tester se interpreteaza conform tabelului 12.

Tabelul 12

Valori limita ale suprafetei determinata cu: Caracterizarea

aparatul SRT, inaltimea de aparatul Grip suprafetei de rulare

unitati SRT nisip Tester,

HS, mm coeficient mGT

SRT 70 HS 0,6 mGT 0,95 Suprafata buna, permite circulatia cu

viteze mai mari de 80 km/h

SRT < 70 0,2 HS < 0,7 mGT < 0,7 Suprafata satisfacatoare, permite circulatia cu viteze pana la 80 km/h

SRT 55 HS 0,2 mGT 0,7 Suprafata nesatisfacatoare, pericol de derapare

5. Receptia lucrarilor

Receptia preliminara si finala a imbracamintilor bituminoase cu bitum aditivat se efectueaza conform SR 174-2:1997.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright