Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de vanzare - cumparare pentru un vehicul folositContract de vanzare - cumparare pentru un vehicul folosit


CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE PENTRU UN VEHICUL FOLOSITVANZATOR


PERSOANA FIZICA: .. .. .. .. .. .. act de identitate seria . .. .. nr. .. .. .. PERSOANA JURIDICA: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

nr. inmatriculare la Registrul Comertului .. .. .. .. reprezentata prin .. .. .. .. .. .. Domiciliul/Sediul in .. .. .. . str. . .. .. .. .. .. .. nr. .. .. .

bl. . .. , sc. .. ., ap. .. .., sector/judet .. .. .. .. , cod .. .. .. ..

Stampila, in cazul persoanelor juridice)


CUMPARATOR


PERSOANA FIZICA: . .. .. .. .. .. .. .. .. ., act de identitate seria .. nr. .. .. .. PERSOANA JURIDICA: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

nr. inmatriculare la Registrul Comertului . . .. reprezentata prin .. .. .. .. .. .. Domiciliul/Sediul in .. .. .. . str. . .. .. .. .. .. nr. . .. ,

bl. . sc. . ap. . .. sector/judet .. .. .. .. cod .. .. .. .

Stampila, in cazul persoanelor juridice)


OBIECTUL CONTRACTULUI


Vehiculul marca . .. .. .. .. .. . tipul . .. .. .., numar de identificare .. .. .. .. .. serie motor .. .., cilindree . cmc, numar de inmatriculare . .. .. .. ., data la care expira inspectia tehnica periodica .. , numarul cartii de identitate a vehiculului .. .. .. .


PRETUL in cifre .. .. lei, in litere .. .. .. .. .. .. .. .. .. . leiVanzatorul mentionat la punctul (1) declara ca vehiculul este proprietatea sa, libera de orice sarcini. De

asemenea declara ca a predat cumparatorului mentionat la punctul ) vehiculul, cheile, fisa de inmatricularesi cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta pretul prevazut la punctul .

Cumparatorul mentionat la punctul (2) declara ca a primit de la vanzatorul mentionat la punctul 1) vehiculul, cheile, fisa de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului, achitand vanzatorului pretul mentionat la punctul .

Anexa la contract: Da Nu

Semnatura vanzatorului .. .. .. .. Locul incheierii contractului .. ..

Data . .. . Semnatura cumparatorului .. .. .. .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .


Inspectoratul de Politie al Judetului. .. .. .. ..

Serviciul circulatie - Semnatura si stampila

Nr. .. .. .. din .. .. .


CERTIFICAT DE RADIERE


Vehiculul marca . .. .. .. .. , tipul . .. .. .. .. .., numar de identificare , serie motor . .. .. .. , cilindree .. .. cmc, inmatriculat cu numarul .. .. .. .., detinut de catre

.. .. .. .. .. .. , domiciliat (sediul) in .. .. .. . , str. .

nr. .. .. , bl. . , sc. . .. ., ap. .. .., sector/judet .. .. .. .. .. .. a fost radiat din evidentele noastre.

Instrainat catre .. .. .. .. .. .. .. , domiciliat (sediul) in . .. .. .. .. str. .. .. .. .. nr. .. .. , bl. .. sc. , ap. .. sector/judet .. ..

Schimbat domiciliul / sediul in .. .. .. .. .. .. ., str. . .. . .. .. .. .. .. Nr. .., bl. .. , sc. .. ap. . ., sector/judet .. .. .. ..

Dezmembrat Exportat FuratDoresc sa pastrez numarul de inmatriculare : Da Nu Semnatura vanzatorului .. .. .. .. ..
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright