Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract prestari srvicii - lucrari de amenajare interioaraContract prestari srvicii - lucrari de amenajare interioara


contract prestari srvicii

Nr._______ din ___/___/_____


Partile contractante :


Prestator :

-Subsemnatul (a) _____ _______ ______ ______________domiciliat in

Bucuresti, Str. _________________; nr._____; bl._____; sc.______; ap.____

Sec. _______; Posesor al C.I cu seria.________; nr. __________________


si

-Subsemnatul (a _____ _______ ______ ______________domiciliat in

Bucuresti, Str. _________________; nr._____; bl._____; sc.______; ap.____

Sec. _______; Posesor al C.I cu seria.________; nr._________________,in calitate de administrator denumita pe scurt beneficiar , au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii.
I.Obiectul contractului :


1. Prestatorul se obliga sa execute lucrariile de amenajare a imobilului situat in :__________ ______ ____ _____ _______ ______ _______- Decopertat __________ ______ ____ _________________ ;

Demolat, modificat pereti despartitori _____ _______ ______ ____________ ;

Instalatii - electrice __________ ______ ____ ____________;

- sanitare __________ ______ ____ ____________ ;

- centrale termice __________ ______ ____ ______;

Shapa - nivel max 3-4 cm /m2 __________ ______ ____ ___;

auto-nivelanta __________ ______ ____ _______ ;

- Tencuiala int __________ ______ ____ _________________;

- Izolatii termice - expandat + plasa __________ ______ ____ ;

- Rigips - pereti despartitori + izolatie _____ _______ ______ ______________;

placari pereti + izolatie __________ ______ ____


scafe __________ ______ ____ _______________;

tavane false __________ ______ ____ _________ ;

- Placari ceramice - gresie __________ ______ ____ ________;

- faianta

- armura __________ ______ ____ _______;

- Zugraveli - amorsa + glet + vinarom _____ _______ ______ ______________ ;

tapet __________ ______ ____ _;

- Parchet - lemn ( adeziv+montat+chituit+raschetat+lacuit ) __________;

- laminat __________ ______ ____ ____________;

- Montari balustrade __________ ______ ____ __________,etc.2. - Lucrariile vor fi executate potrivit planurilor si aprobarilor prezentate de beneficiar ;

3. - Prestatorul are in obligatie sa asigure calculul necesarului de materiale ;

Materialele necesare executarii in bune conditii a lucrarii vor fi asigurate de catre benefeciar ;

Obtinerea avizelor aferente lucrarii cad in sarcina beneficiarului daca acestea sunt necesare.


II.Termenul de executare :


5. - Data la care vor incepe lucrariile este de iar termenul de finalizare este _____/___/_____, cu posibilitate de prelungire pana la data de _____/___/______.


III. Pretul si conditiile de plata a lucrarilor :
7. Decontarea lucrarilor se va face prin facturare in baza situatiilor de lucrari intocmite de prestatator si confirmate de beneficiar;


IV. Penalizari :


8. Depasirea termenelor convenite in contract atrage din partea prestatatorului penalizari de 0,1 % pe zi de intarziere precum si daune interese.

9. Neplata in termen de zile dupa executarea fiecarei etape a lucrarii, are drept consecinta penalizarea beneficiarului cu 0,1 % pe zii,precum si daune interese


V. Receptia lucrarilor :


10. Receptia lucrarilor se face pe faze de executie sub semnatura reprezentantului benecifiarului si la inchierea lucrarilor cand se inchiei situatia definitive de executie ;

11. Prestatatorul raspunde de calitatea lucrarilor executate,eventualele remedieri se vor executa pe cheltuiala sa ;

12. Orice modificare a contractului si lucrare suplimentara se va face cu acordul ambelor parti contractante prin act aditional ;
VI. Forta majora :


13. a) Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile care scapa controlului partii care invoca forta majora si ca sunt imprevizibile, de neinlaturat si apar dup ace contractul a fost inchiat, impedicand sau intarziind total sau patial indeplinirea obligatiilor contractuale ( accidente,criza de energie, incendii, inundatii, miscari civile, acte guvernamentale, catastrophe naturale, razboaie, revolutii, intarzieri ale transporturilor etc. )

b) Daca o situatie calificata ca forta majora impedica sau intarzie partial sau total realizarea prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerate de raspundere pe perioada in care a actionat forta majora .

c) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru reducerea cu cat mai mult posibil a intarzierilor datorate fortei majore :

14. Toate eventualele litigii rezultand din prezentul contract sau in legatura cu acesta si pe care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila vor fi rezolvate in fata instantelor judecatoresti competente;


Contractul a fost incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, ambele avand aceeasi valabilitate .

Data incheierii prezentului contract este : ______/___/______


Prestatator , Beneficiar ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright