Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Economie


Qdidactic » bani & cariera » economie
Aplicatii rezolvate, de rezolvat – gestiune financiara a intreprinderiiAplicatii rezolvate, de rezolvat – gestiune financiara a intreprinderii


APLICATII REZOLVATE, DE REZOLVAT – GESTIUNE FINANCIARA A INTREPRINDERII


Aplicatia 1

Un imprumut obligatar in valoare de 12.000(u.m), cu o rata de dobanda anuala de 16% si cu o durata de 5 ani se ramburseaza prin anuitati constante si amortizari variabile. Sa se intocmeasca tabelul de rambursare.


Rezolvare:

Anuitatea = =3.664,9

Anuitatea = Amortizarea + DobandaAnul

Anuitatea

Amortizarea (capital rambursat)


Dobanda

Capital ramas de rambursat

1

3.664, 9

1.744,9

1.920

10.255,1

2

3.664, 9

2.024,084

1.640,816

231,016

3

3.664, 9

2.347,93

1.316,96

5.883,078

4

3.664, 9

2.723,607

941,29

3.159,47

5

3.664, 9

3.159,47

505,43

0

TOTAL

1324,56

12.000

6.324,56


Observatie: Dobanda se calculeaza in primul an pentru toata valoarea imprumutului, iar in anii urmatori pentru suma ramasa de rambursat.


Aplicatia 2

O intreprindere a emis la inceputul lunii ianuarie un imprumut compus din 10.000 de obligatiuni de 2.000(u.m), rambursabil la 2.200 (u.m)prin anuitati constante pe 10 ani, la rata de 12%.

Sa se calculeze:

1.     Care este anuitatea de rambursare teoretica;

2.     Primele trei linii ale tabelului de rambursare;

3.     Care este rata totala pentru intreprindere, daca cheltuielile de emisiune au fost de 1% din venitul imprumutului, iar intreprinderea va suporta cheltuieli bancare pentru rambursarea fiecarei anuitati de 0,5%.

4.     Care este costul capitalului?

Structura financiara a intreprinderii este urmatoarea :


Capital social

200.000.000

Rezerve

100.000.000

Imprumut obligatar

50.000.000

Imprumut bancar (10%)

7.000.000


Actionarii asteapta o rentabilitate de 12% a capitalurilor lor.


Rezolvare

1)          Rata efectiva a dobanzii este de: = 10,909%

Anuitatea =22.000.000= 3.721.544,98


2)

Dobanda

Anuitate teoretica

Amortizare teoretica

Amortizare reala

Anuitate reala

2.400.000

3.721.545

1.321.545

1.320.000

3.720.000

2.256.000

3.721.545

1.465.545


1.465.200

3.720.000

2.096.160

3.721.545

1.625.385

1.625.800

3.720.000


3) Rr = 20.000.000 – (1%∙ 20.000.000)

= 3.721.545 + (0,5%∙ 3.721.545)∙

19.800.000 = 3.740.153∙i =13,62%.

Este vorba de o rata reala pentru intreprindere inaintea impozitarii.


4) Costul capitalului

12% ∙ + 13,62% (1- 0,25) ∙ ∙ 10% (1-0,25) ∙ = 11,48% dupa scaderea impozitului de 25%Aplicatia 3

O intreprindere cotata la bursa prezinta urmatoarele date din bilant:

capital social = 600 mil. lei;

obligatiuni = 300 mil. lei, cu o rata de dobanda rd = 10%;

credite bancare pe termen lung = 340 mil. lei, cu o rata de dobanda rd = 12%;

valoarea nominala a unei actiuni = 20.000 lei;

cursul bursier al unei actiuni = 25.000 lei;

ultimul dividend platit = 3.000 lei;

rata constanta de crestere anuala a dividendului = 6%.

Sa se calculeze costul mediu ponderat al capitalului prin:

a)     metoda ponderarii contabile;

b)     metoda ponderarii bursiere.


Rezolvare


a) metoda ponderarii contabile

Cmp%=


Calculam mai intai rata dividendului: 


Rdiv= = 0,15 si vom avea:


Cmp%= =12,96%


b) metoda ponderarii bursiere


Calculam noul cost al capitalului din relatia:


K% = + rata constanta de crestere anuala a dividendului  = + 0,06 = 18%

Calculam:

capitalizarea bursiera = nr. de actiuni ∙ cursul bursier al unei actiuni


Deoarece nu cunoastem numarul de actiuni pentru calculul capitalizarii, il vom calcula din relatia:


Nr. de actiuni== = 30.000 de actiuni


Capitalizarea bursiera = 30.000 ∙ 25.000= 750 de mil.


Cmp%= == 14,7%


Aplicatia 4

Pentru finantarea unei investitii de extindere, in exercitiul financiar N+1, investitie in valoare de 2.500 mil. lei, o intreprindere are urmatoarele variante:

A) total surse proprii interne si in completare surse proprii externe;

B) total surse proprii interne si in completare surse imprumutate.

Sa se aleaga varianta optima, pe baza urmatoarelor informatii:

la sfarsitul exercitiului N, autofinantarea = 1.500 mil. lei, iar profitul net cuvenit actionarilor = 1.000 mil. lei;

capitalul propriu = 5.000 mil. lei, iar datoriile pe termen lung = 500 mil. lei (rata dobanzii = 15%);

noile imprumuturi pot fi obtinute cu o rata a dobanzii de 18%.


Rezolvare:

Costul capitalului propriu este:A)    Surse proprii interne = autofinantare = 1.500 mil. lei

Surse proprii externe = majorare de capital

= 2.500 – 1.500 = 1.000 mil. lei

Dupa majorare, capitalul propriu va fi:

CPR = 5.000 + 1.000 = 6.000 mil. lei

B.           Surse proprii interne = autofinantare = 1.500 mil. lei

Surse imprumutate = 2.500 – 1.500 = 1.000 mil. leiVarianta optima este B (corespunzatoare costului mediu ponderat minim al capitalului).


Aplicatia 5

Conducerea unei societati hotaraste incorporarea sumei de 300 mil. lei din fondul de rezerva in capitalul social. Intreprinderea are un capital social de 3.000 mil. lei, valoarea nominala a unei actiuni este de 10.000 lei, iar valoarea de piata de 15.000 lei.

Sa se determine:

a)     valoarea de piata a unei actiuni dupa majorarea capitalului;

b)     dreptul de atribuire cuvenit vechiului actionar.Rezolvare:
Astfel, un actionar vechi care detine 10 actiuni, primeste gratis una noua.

Un actionar nou va plati pentru o actiune o suma egala cu VP’, adica:

n x da = 10 x 136,64 = 13636,4 lei = VP’.


Aplicatia 6

Conducerea unei societati comerciale avand un capital social format din 600.000 actiuni cu valoare nominala de 15.000 lei, hotaraste majorarea capitalului social prin doua emisiuni simultane:

100.000 actiuni gratuite, prin incorporarea de rezerve in capitalul social;

200.000 actiuni in numerar, la pretul de emisiune de 20.000 lei.

Stiind ca inainte de cele doua majorari actiunile societatii erau cotate la 25.000 lei, sa se determine:

a)     valoarea de piata a actiunilor intreprinderii dupa cele doua majorari;

b)     valoarea dreptului de subscriere si a dreptului de atribuire cuvenite vechiului actionar.


Rezolvare:

Notam:

- numarul de actiuni vechi: N = 600.000;

- numarul de actiuni gratuite: N’ = 100.000;

- numarul de actiuni noi in numerar: N” = 200.000.Pierderea totala suferita de vechiul actionar este:

da + ds = VP – VP’ = 25.000 – 21.111,11 = 3.888,89 lei


Pentru o actiune gratuita, un actionar nou va trebui sa plateasca:


n x da = VP’, unde

6 x da = 21.111,11, ceea ce inseamna da = 3.518,52 lei.


Pentru o actiune in numerar, un actionar va trebui sa plateasca:

E + n x ds = VP’, unde


20.000 + 3 x ds = 21.111,11, de unde rezulta ds = 370,37 lei


Verificare: da + ds = 3518,52 + 370,37 = 3.888,89 lei


5. APLICATII DE REZOLVAT


Aplicatia 1

O societate comerciala prezinta urmatoarea situatie: capital social 1.500.000; numarul de actiuni 15.000; VN a unei actiuni 100; valoarea bursiera a unei actiuni (curs bursier) 150. Societatea doreste cresterea capitalului social cu suma de 300.000 prin cresterea numarului de actiuni. Pretul de emisiune al unei noi actiuni este de 125.

Sa se calculeze dreptul de subscriere (ds).Aplicatia 2

O societate comerciala are actiuni al caror curs se ridica la 450. Societatea plateste un dividend de 13,5 pe actiune in conditiile in care rata anuala de crestere a dividendelor este g = 7%.

Sa se calculeze costul actiunilor pentru aceasta societate.Aplicatia 3

La un dividend estimat de 200.000 de lei pe actiune, la o rata de rentabilitate ceruta si acceptata de actionar de 18% si o rata constanta de crestere anuala a dividendului de 13%, sa se calculeze valoarea actiunii pe baza modelului Gordon-Shapiro.


Aplicatia 4

Bilantul unei intreprinderi cotate la bursa prezinta urmatoarele date:


Capital social

1.200

Obligatiuni (cu o rata de dobanda de 9%)

600

Credite bancare pe termen mediu (cu o rata de dobanda de 10%)


280

Credite bancare pe termen lung (cu o rata de dobanda de 12%)


400

Valoarea nominala a unei actiuni

20.000

Cursul bursier al unei actiuni

25.000

Ultimul dividend platit

3.000

Rata constanta de crestere anuala a dividendului

7%


Sa se calculeze prin cele doua metode (ponderarii contabile si bursiere) costul mediu ponderat al capitalului.Aplicatia 5

O intreprindere se finanteaza cu 80% capitaluri propii si 20% prin imprumut bancar, actionarii cerand o rata de rentabilitate de 12%, rata imprumutului fiind de 10%. Care este costul capitalului daca cota de impozit este de 16%.6. Teste de autoevaluare

1. Ce reprezinta investitiile din punct de vedere economic?

2. Care sunt principalele caracteristici ale unui proiect de investitii?


7. Raspunsuri la testele de autoevaluare


Intrebarea 1

Din punct de vedere economic, investitia reprezinta achizitionarea unui element de capital fix, adica a unui factor de productie sau de comercializare. Aceste active cresc potentialul economic al firmei si contribuie la functionarea ei pe parcursul mai multor cicluri de productie succesive.


Intrebarea 1

Indiferent de natura sa, orice proiect de investitii poate fi caracterizat prin:

a) cheltuielile cu investitia;

b) fluxurile de numerar (cash-flow-uri);

c) durata de executie;

d) durata de viata economica;

e) valoarea reziduala a investitiei.


8  Teste de autoevaluare propuse


1. Ce reprezinta termenul de recuperare a investitiei si cum se calculeaza? Care sunt limitele acestui indicator?

2. Ce reprezinta si cum se calculeaza valoarea neta actualizata totala? Dar indicele de profitabilitate?

3. Cum trebuie sa fie indicele de profitabilitate pentru a fi acceptat?


9   Cuvinte si relatii cheie


Investitie

Cash-flow

Durata de executie

Durata de viata economica

Valoare reziduala

Actualizare

Termen de recuperare a investitiei

Valoare neta actualizata totala

Indice de profitabilitate

Rata interna de rentabilitate

Rata interna de rentabilitate ajustata

Curs de revenire net actualizat
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|