Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Resurse umane


Qdidactic » bani & cariera » management » resurse umane
Actele necesare atestarii / reatestarii asistentului maternal profesionistActele necesare atestarii / reatestarii asistentului maternal profesionist


Persoanele care solicita sa devina asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului care va fi solutionata in termen de 90 zile de la data inregistrarii .

*Cererea va mentiona in mod obligatoriu numarul de copii pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime de ingrijire, grupa de varsta si sexul acestora, disponibilitatea de a ingriji copii cu handicap/dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA. Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum si motivele pentru care doreste sa devina asistent maternal profesionist.

Dosarul AMP va cuprinde urmatoarele documente:

a) copii legalizate de pe actele de stare civila si de pe actele de studii ale solicitantului;
b) o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieste solicitantul, in care sa se mentioneze numele, prenumele si data nasterii acestora, precum si, dupa caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
c) certificate medicale eliberate de policlinica de care apartin, care sa prezinte o evaluare completa a starii de sanatate a solicitantului si a persoanelor mentionate la lit. b);
d) certificate de cazier judiciar ale solicitantului si ale persoanelor cu care acesta locuieste;
e) un document care sa ateste dreptul de folosinta al solicitantului asupra locuintei, respectiv copie legalizata de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de inchiriere, declaratie autentificata a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaste solicitantului un drept de folosinta asupra locuintei, cunoscand specificul activitatii pe care solicitantul urmeaza sa o desfasoare ca asistent maternal profesionist, sau, dupa caz, copie legalizata de pe contractul de subinchiriere, incheiat in conditiile legii;f) declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca solicitantul nu a fost decazut din drepturile parintesti sau ca nu are copii care au declarati abandonati prin hotarare judecatoreasca ramasa definitive;

g) adeverinta salariat si caracterizare de la locul de munca sot / sotie solicitant si membrii familiei ;

h) evaluarea psihologica a solicitantului si membrilor familiei;

i) declaratii din partea persoanelor cu care locuieste solicitantul, cu privire la acordul acestora la desfasurarea activitatii la domiciliu

j) avizul psihologic al solicitantului eliberat de psiholog
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright