Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Agricultura


Qdidactic » bani & cariera » agricultura
Prezentarea agentiei de plati si interventie pentru agriculturaPrezentarea agentiei de plati si interventie pentru agricultura


PREZENTAREA AGENTIEI DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA
1. Scurt istoric


In urma aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sistemul institutional al agriculturii va fi reinnoit si transformat. Incepand cu luna iulie 2005 Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura este institutia publica responsabila cu gestionarea unor forme de sprijin destinate sustinerii agriculturii, finantate de la bugetul de stat precum si cu gestionarea si derularea fonurilor comunitare. Principalele atributii conform Legii nr. 1/2004, privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentei de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si Dezvoltare Rurala, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:


asigura derularea operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate;

asigura verificarea cererilor de plata primite de la beneficiari;

autorizeaza plata catre beneficiari in urma verificarii cererilor de plata sau ii instiinteaza pe acestia cu privire la eventualele nereguli sesizate, in vedera solutionarii acestora;

executa platile autorizate catre beneficiari;
tine contabilitatea platilor efectuate;

urmareste incadrarea in fondurile alocate pentru activitatile prevazute de lege;

asigura indeplinirea cerintelor cu privire la informarea publica privind activitaaile desfasurate;

asigura desfasurarea in bune conditii a activitatiilor economice, administrative, contabile, de personal si audit ale Agentiei;

colaboreaza pentru indeplinirea atributiilor specifice cu organele administratiei publice centrale si locale;

pregateste si implementeaza prevederile privind mecanismele comerciale;

elibereaza licentele de export si import pentru produse agricole, incepand cu anul 2007;

elaboreaza si implementeaza procedurile privind aplicarea sistemului de interventie pentru produsele agricole;

este autoritatea publica responsabila cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

asigura managementul cotelor de productie de zahari si izoglucoza si gestioneaza conditiile aferente acestor cote;

elaboreaza manuale, proceduri si metodologii in vederea implementarii corespunzatoare a atributiilor care ii revin;

implementeaza si administreaza restitutiile la export si sistemul de garantii aferente restitutiilor;


furnizeaza toate informatiile solicitate de organismul coordonator al agentiilor de plati pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit;

implementeaza sistemul de garantii pentru importul si exportul produselor agricole;

realizeaza si intretine sistemul de identificare a parcelelor agricole.

Incepand cu anul 2007 Romania este responsabila cu derularea si gestionarea acestor fonduri care privesc:

platile directe finantate din bugetul UE;

masurile de piata;

platile complementare finantate din bugetul de stat;

unele masuri finantate din fonduri europene pentru agricultura, stabilite prin ordin al ministrului responsabil cu agricultura.Structura organizatorica si atributii


Prin Legea 1/2004 se infiinteaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, institutie publica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat. Agentia are sediul in municipiul Bucuresti.

Structura organizatorica, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, si dezvoltarii rurale.

Agentia are in subordine 42 de centre judetene cu personalitate juridica prin care se asigura executarea functiilor tehnice si administrative in teritoriu.

Centrul judetean raspunde de realizarea strategiei Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in teritoriu, de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice platilor, in concordanta cu cerintele legislatiei in vigoare.

Centrul judetean este condus de un director executiv, ajutat de un director executiv adjunct, numiti prin Decizia directorului general.Directorul executiv al Centrului judetean este reprezentantul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura in teritoriu.

Activitatea centrelor judetene se desfasoara:

a)     la nivel judetean

b)     la nivel local.

Structura organizatorica a Centrului judetean cuprinde urmatoarele compartimente:

Compartimentul inspectii;

Compartimentul juridic;

Compartimentul IACS;

Serviciul controale pe teren;

Serviciul ajutoare de stat, masuri de piata;

Serviciul economic, avand in subordine

Compartimentul achizitii, administrativ, parc auto

Compartimentul fiananciar contabilitate

Compartimentul resurse umane

Serviciul regional cota de lapte (existent numai la nivelul celor 7 regiuni Iasi, Constanta, Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj si Brasov), avand in subordine:

Biroul analiza, monitorizare si raportare producatori si cumparatori de lapte

Biroul control cota de lapte

Compartimentul judetean cota de lapte

Biroul IT;

Centrele locale - organizate pentru a deservi fermierii din cadrul comunelor arondate

Compartimentele functionale din structura Centrelor judetene sunt coordonate tehnic de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului central al Agentiei.

Relatiile ierarhice si coordonarea compartimentelor, precum si relatiile functionale si de colaborare din cadrul Centrelor judetene ale Agentiei se realizeaza potrivit structurii organizatorice aprobate.Structura organizatorica, numarul de centre locale pentru fiecare centru judetean, regulamentul de organizare si functionare, precum si statele de functii ale centrelor judetene sunt aprobate prin Decizie a directorului general al Agentiei, care stabileste si numarul de centre locale aferente centrelor judetene.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|