Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de comision - modelContract de comision - modelIncheiat astazi

la ..


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .. S.R.L., cu sediul social in (localitatea) , str. .. nr. ., bloc .., scara , etaj ., apartament ., judet/sector , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ., sub nr. din ., cod fiscal nr. .. din .., avand contul nr. .., deschis la , reprezentata de ., cu functia de .., in calitate de comitent, pe de o parte si


1.2. D , domiciliat in .., str. .. nr. .., bloc ., scara ., etaj ., apartament ., sector/judet , nascut la data de (ziua, luna, anul) . in (localitatea) .. sector/judet , fiul lui .. si al ., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria nr. . eliberat de , cod numeric personal , in calitate de comisionar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de comision, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prospectarea pietei, plasarea si vanzarea cantitatilor de marfuri prevazute in lista anexa, care face parte integranta din prezentul contract.

2.2. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces-verbal care face parte integranta din prezentul contract.

2.3. Bunurile primite spre plasare si vanzare vor fi preluate de la depozitul/depozitele situate in . pe cheltuiala .. .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de . incepand de la data de si pana la data de .. .

IV. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA

4.1. Comisionul datorat de comitent este de % din valoarea bunurilor cumparate/plasate si vandute efectiv.

4.2. Plata comisionului se va face in numerar/cu ordin de plata in contul comisionarului, la depunerea contravalorii bunurilor plasate si vandute, la casieria/in contul bancar al comitentului.V. GARANTII

5.1. Bunurile cumparate/vandute vor fi insotite (daca este cazul) de certificatele de garantie aferente.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR*)

6.1. Comitentul se obliga:

a)       sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului, in termen de .. zile de la primirea bunurilor in depozit/depunerea sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
6.2. Comisionarul se obliga:

a)       sa prospecteze piata, sa plaseze si sa vanda bunurile care formeaza obiectul prezentului contract;


XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de . exemplare, din care .., astazi .., data semnarii lui.


COMITENT


COMISIONAR*) In raport de natura si continutul obiectului contractului, se includ obligatii dintre cele prevazute la acest capitol, adaptate la specificul acestuia.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright