Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de inchiriere legalContract de inchiriere legal

CONTRACT DE INCHIRIERE

NR.__________ DIN___________

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE

1. Intre Asociatia __________ ______ ____ _____in calitate proprietar (reprezentant proprietar) cu domiciliul in comuna___________________ cu B.I. seria________ nr. _________eliberat de Politia_________________ la data de ________________ judetul__________________

Asocitatia _____ _______ ______ _______ cu domiciliul in loc _____ _______ ______ ______ cu B.I.

seria _______ nr._______________eliberat de Politia _________________ in calitate de chirias.

S-a incheiat prezentul contract de inchiriere in conformitate cu prevederile Legii 16/1994 dupa cum urmeaza:


CAP II OBIECTUL CONTRACTULUI

3. Arendatorul pune la dispozitia chiriasului o suprafata de _________ Ha, teren arabil situat pe raza comunei __________________ jud____________________ in punctul (parcela) _________

pentru infiintarea de culturi agricole.


CAP III OBLIGATIILE PARTILOR

4. Arendatorul preda terenul liber de sarcini si obligatii.

5. Chriasul are obligatia sa mentina si sa sporeasca gradul de fertilitate pentru a obtine recolte bune si sa predea terenul la expirarea contractului cel putin la nivel de fertilitate preluat.CAP IV DURATA ARENDEI

6. Durata inchirieri este de_______ ani de la data ______________, cu acordul partilor contractului sa inceteze si inainte de expirarea contractului.

CAP V MODALITATILE SI TERMENELE DE PLATA

7. Plata chiriei se va face in natura sau in bani reprezentind contravaluarea a __________ kg. griu.

8. Plata arendei se poate face si inainte de recoltare, in bani sau in natura pina la data de 15 august ale fiecarui an.

CAP VI ALTE CLAUZE CONTRACTUALE

9. Eventualele litigii la prezentul contract se vor solutiona intre parti sau la autoritatea locala.

CAP VII DISPOZITII FINALE

10. In baza contractului chiriasul poate angaja credite, mijloace banesti si materiale de la furnizori in vederea aplicarii in totalitate a tehnologiei culturii respective.

11. Prezentul contract de arendare s-a intocmit in 3(trei) exemplare din care unul la proprietar, unul la chirias, unul la primarie.

PROPRIETAR CHIRIASIVIZAT

CONSILIUL LOCALContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright