Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de vanzare-cumparare bunuri mobileContract de vanzare-cumparare bunuri mobile


Intre subsemnatii:

1. ____________________, domiciliat in ______________, str. __________ nr. ___, bl. _____, sc. ___, et. ___, ap. ____, sector __, in calitate de vanzator
si
2. S.C. _____ _______ ______ ______ S.R.L., cu sediul in ___________________, str. ____________________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____, sector ___, reprezentata prin _____ _______ ______ _______ cu acelasi domiciliu in calitate de comparator

a intervenit prezentul contract de vanzare - cumparare in urmatoarele conditii:

DESCRIERE BUNURI

Eu, _____ _______ ______ _______ vand lui S.C. _____ _______ ______ ________ S.R.L., urmatoarele bunuri mobile:

-   DOBANDIRE

Am dobandit bunurile mobile mai sus enumerate, prin cumparare, in timp, de la mica publicitate fara a detine


acte de proprietate asupra lor.

Transmisiunea dreptului de proprietate are loc astazi data semnarii prezentului contract.

GARANTIE

PRETUL

Pretul convenit este de pe care eu, vanzatorul declar ca l-am primit in intregime de la cumparator astazi data semnarii prezentului contract.

S.C. __________ ______ ____ S.R.L. prin _____ _______ ______ ______________ cumpar bunurile descrise mai sus la pretul si in conditiile prezentului contract cu care ma declar in mod expres de acord.
Redactat astazi   in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
VANZATOR,                                          CUMPARATOR,
S.C___________________ S.R.L.


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright