Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Folosirea instrumentelor oficiale falseFolosirea instrumentelor oficiale false


Folosirea instrumentelor oficiale false

1. Continutul legal

Aceasta infractiune are urmatorul continut legal:

(1) Folosirea instrumentelor false aratate in art. 286 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

(2) Folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

2. Conditii preexistente

A. Obiectul infractiunii. a) Obiectul juridic generic este comun tuturor celorlalte infractiuni de fals.

b) Obiectul juridic special este, la randul sau, identic cu cel al infractiunii ante­rioa­re de falsificare a instrumentelor oficiale, cu atat mai mult cu cat infractiunea preva­zuta in art. 287 C.pen., in modalitatea din alin. (1), este o infractiune corelativa, in ra­port cu infractiunea prevazuta in art. 286 C.pen., fiind conditionata de executarea in prealabil a acesteia. Prin urmare, activitatea de folosire a instrumentelor oficiale false pericliteaza increderea publica ce este acordata inscrisurilor oficiale sau obiec­telor ce poarta amprenta sigiliilor, stampilelor sau a instrumentelor de marcare.

c) Obiectul material este reprezentat de stampila, sigiliul sau instrumentul de mar­cat falsificate anterior si care sunt folosite prin aplicarea lor pe anumite inscrisuri sau obiecte care, din momentul in care primesc respectiva amprenta, devin si ele obiect material al acestei infractiuni (hartia, plastilina, ceara, plasticul, metalul etc.).In cazul folosirii fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii, obiec­tul material al infractiunii va fi tocmai acel instrument care este folosit ilegal.

B. Subiectii infractiunii. a) Subiect activ nemijlocit al infractiunii poate fi orice per­soana, deoarece legea nu cere o calitate speciala pentru acesta.

Infractiunea poate fi savarsita si in participatie, atat sub forma coauto­ratului, insti­ga­rii, cat si a complicitatii. In masura in care autorul a savarsit fapta din culpa sau fa­ra vinovatie, dar a fost instigat sau ajutat sa foloseasca instrumentele oficiale false de catre o persoana care a actionat cu intentie, va exista participatie improprie (art. 31 C.pen.).

Daca persoana care foloseste instrumentul oficial fals este aceeasi care a falsificat instrumentul oficial, vor fi aplicate dispozitiile referitoare la concursul de infractiuni.

b) Subiectul pasiv al infractiunii in modalitatea prevazuta in alin. (1) este o orga­nizatie din cele prevazute in art. 145 C.pen. al carei sigiliu, stampila sau instru­ment de marcare a fost falsificat si ulterior folosit, organizatie prejudiciata prin savarsirea infractiunii.

In modalitatea prevazuta in alin. (2), fiind vorba de folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii, subiect pasiv al infractiunii este statul.

In cazul in care prin savarsirea faptei s‑a produs un prejudiciu pentru o anumita persoana fizica sau juridica, aceasta va fi subiect pasiv secundar al infractiunii pre­vazute de art. 287 C.pen.[1]

In continutul infractiunii nu sunt facute mentiuni speciale cu privire la locul si timpul comiterii acesteia.

3. Continutul constitutiv

A. Latura obiectiva. a) Elementul material al infractiunii in ambele modalitati nor­­mative, consta in executarea unei actiuni de folosire; in prima modalitate sunt folo­site sigilii, stampile sau instrumente false, iar in modalitatea prevazuta de
alin. (2) sunt folosite sigilii ori stampile adevarate cu stema tarii, dar fara drept.

A folosi un instrument de autentificare sau de marcare inseamna a utiliza un astfel de instrument potrivit destinatiei pe care acesta o are[2] si in raport cu limitele in care el poate fi intrebuintat.


b) In cazul celei de‑a doua modalitati trebuie indeplinite cumulativ doua cerinte esen­tiale, si anume: instrumentul folosit trebuie sa fie un sigiliu sau o stampila ade­varata cu stema tarii, iar, in al doilea rand, utilizarea acestui instrument sa se faca "fara drept".

Daca este folosit un instrument fals care nu este corespunzator pentru a auten­tifica un inscris sau a marca un anumit obiect sau instrumentul oficial adevarat care este folosit pe nedrept nu poarta stema tarii, fapta va capata o alta incadrare juridica, putand exista dupa caz, infractiunea de fals in inscrisuri sau infractiunea de inselaciune[3].

c) Urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru increderea publica acordata instrumentelor de autentificare sau de marcare si amprentelor apli­cate de acestea pe inscrisuri sau obiectele destinate a fi certificate in acest fel. Aceasta urmare rezulta din insasi actiunea incriminata.

d) Deoarece legea nu conditioneaza existenta infractiunii de producerea unui re­zul­tat distinct de actiunea incriminata, nu se pune nici problema legaturii de cauza­litate intre actiune si rezultat.

B. Latura subiectiva. Forma de vinovatie cu care se savarseste infractiunea pre­va­zuta in art. 287 C.pen. este intentia directa sau indirecta. Faptuitorul trebuie sa cunoasca faptul ca instrumentul oficial adevarat purtand stema tarii este folosit fara drept [alin. (2)].

Nu constituie infractiune fapta de folosire savarsita din culpa.

4. Forme. Modalitati. Sanctiuni

A. Forme. Actele pregatitoare si tentativa, desi posibile, nu sunt incriminate la aceasta infractiune. Consumarea faptei, in ambele sale modalitati, are loc odata cu savar­sirea actiunii de folosire, moment in care, implicit, se produce urmarea ime­diata, adica crearea starii de pericol pentru valoarea sociala protejata de legea penala.

B. Modalitati. Infractiunea se poate prezenta in doua modalitati normative dis­tinc­te, specifice celor doua alineate ale art. 287 C.pen. Prima modalitate presu­pune folosirea unui instrument de autentificare sau marcare care a fost falsificat, iar a doua modalitate, folosirea, fara drept, a unui sigiliu sau a unei stampile cu stema tarii. Fie­ca­re din aceste doua modalitati normative este susceptibila de o diversitate de mo­dalitati faptice.

C. Sanctiuni. Pedeapsa este diferita in cazul celor doua variante tip ale infractiunii de folosire a instrumentelor oficiale false. In art. 191 C.pen. se prevede ca persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice, daca fapta a fost savarsita cu forma de vinovatie preva­zuta de legea penala.

Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni.

Faptele incriminate in art. 287 alin. (1) sunt pedepsite cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani.

Folosirea fara drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tarii se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Potrivit art. 711 alin. (2) C.pen. persoana juridica se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 si 600.000 lei.

Instrumentele false folosite sunt confiscate in baza art. 118 lit. b) C.pen., in timp ce inscrisurile sau obiectele care poarta amprenta instrumentelor folosite sunt supuse masurii de siguranta a confiscarii speciale prevazute in art. 118 lit. a) C.pen. ca pro­duse ale infractiunii[4].
A se vedea T. Vasiliu si colab., op. cit., p. 240.

A se vedea: V. Dongoroz si colab., op. cit., p. 416; T. Vasiliu si colab., op. cit., p. 240;
O.
Loghin, A. Filipas, op. cit., p. 268.

A se vedea: V. Dongoroz si colab., op. cit., p. 417; T. Vasiliu si colab., op. cit., p. 240;
O.
Loghin, A. Filipas, op. cit., p. 268; Gh. Nistoreanu si colab., op. cit., p. 489.

A se vedea: V. Dongoroz si colab., op. cit., p. 420; T. Vasiliu si colab., op. cit., p. 243; Gh. Nistoreanu, op. cit., p. 163.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright