Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Nulitatea contractului de tranzactieNulitatea contractului de tranzactie


Nulitatea contractului de tranzactie

Tranzactia este un contract si este supus cauzelor de nulitate a contractelor.

Tranzactia poate fi lovita de nulitate pentru aceleasi cauze ca si orice alt contract (art. 2273 alin. (1) C.civ.).

Cu toate acestea, ea nu poate fi anulata pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie obiectul neintelegerii partilor si nici pentru leziune.

Este nula absolut tranzactia care are un obiect sau o cauza ilicita sau imorala, ori prin care se fraudeaza legea sau drepturile tertilor.

Tranzactia este anulabila pentru vicii de consimtamant.

Este nula tranzactia privitoare la un contract a carui cauza de nulitate absoluta era cunoscuta de ambele parti, afara de cazul in care partile au tranzactionat expres asupra nulitatii.

In celelalte cazuri, anularea tranzactiei poate fi ceruta doar de partea care nu cunostea nulitatea titlului (art. 2274 C.civ.).

Este, de asemenea, nula tranzactia incheiata pe baza unor inscrisuri dovedite ulterior ca fiind false.

Descoperirea ulterioara de inscrisuri necunoscute partilor si care ar fi putut influenta continutul tranzactiei nu reprezinta o cauza de nulitate a acesteia, cu exceptia cazului in care inscrisurile au fost ascunse de catre una dintre parti sau, cu stiinta ei, de catre un tert.

Tranzactia este nula daca din inscrisurile descoperite rezulta ca partile sau numai una dintre ele nu aveau nici un drept asupra caruia sa poata tranzactiona.

Tranzactia asupra unui proces este anulabila la cererea partii nu a cunoscut ca litigiul fusese solutionat printr-o hotarare judecatoreasca intrata in puterea lucrului judecat (art. 2277 C.civ.).

Nulitatea sau anularea unei clauze a tranzactiei conduce la nulitatea sau anularea intregii tranzactii, care este privita ca un tot indivizibil.

Tranzactia este indivizibila in ceea ce priveste obiectul sau. In lipsa unei stipulatii contrare, ea nu poate fi desfiintata in parte (art. 2278 C.civ.).

Motivul de nulitate al unei tranzactii judiciare (al hotararii de expedient) nu poate fi insa invocat pe calea apelului.

Explicatia consta in faptul ca instanta nu a judecat cauza, ci a luat doar act de invoiala partilor, tranzactia fiind un contract judiciar, deci nu se poate pune problema unei greseli de judecata.Hotararea care consfinteste tranzactia intervenita intre parti poate fi atacata pentru motive procedurale numai cu recurs la instanta ierarhic superioara (art. 427 C.proc.civ.).

Tranzactia care, punand capat unui proces inceput, este constatata printr-o hotarare judecatoreasca poate fi desfiintata prin actiune in nulitate sau actiune in rezolutiune ori reziliere, precum orice alt contact. Ea poate fi, de asemenea, atacata cu actiune revocatorie sau cu actiunea in declararea simulatiei.

Hotararea prin care s-a desfiintat tranzactia in cazurile prevazute mai sus face ca hotararea judecatoreasca prin care tranzactia fusese constatata sa fie lipsita de orice efect (art. 2278 C.civ.).1

Textul art. 2278 C.civ. face o aplicatie particulara a cailor de desfiintare a contractelor in cazul tranzactiei, care este un contract judiciar.

Tranzactia are, intre partile contractante, puterea unei sentinte neapelabile deci definitive.
"Chiar atunci cand este consemnata intr-o hotarare judecatoreasca, tranzactia produce efecte in temeiul vointei partilor, putand fi atacata, ca orice alta conventie, pe calea unei actiuni in constatarea nulitatii sau in anulare, a unei actiuni pauliene ori a unei actiuni in rezolutiune, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru promovarea actiunilor mentionate. Asa fiind, tranzactia judiciara incheiata de fostii soti - parati in cauza - cu privire la partajarea bunurilor comune poate fi atacata printr-o actiune pauliana, daca au fost fraudati creditorii." T.M. Bucuresti, Decizia nr. 727/1986, R.R.D., nr. 2/1987, p. 79.

"Hotararile care consfiintesc invoiala partilor - adica dispozitivul lor - reprezinta, de fapt, o transpunere a conventiei partilor, ceea ce nu echivaleaza cu judecata intemeiata pe probe si finalizata pe convingerile instantei. Ca urmare, aceasta conventie a partilor, chiar daca este consacrata printr-o hotarare judecatoreasca, este susceptibila, ca orice contract, de a fi atacata pe calea actiunii in anulare pentru motivele de nulitate prevazute de lege. C. S.J., S.c., Decizia nr. 1031/1992, "Dr.", nr. 7/1993, p. 93.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright