Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de service arzatoareContract de service arzatoare


CONTRACT DE SERVICE ARZATOAREIncheiat intre :


S.C.__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________  cu sediul in _____ _______ ______ __________ Tel:_______________Fax :_________________ avand, cod unic de inregistrare_________________ reprezentata de ______________ in calitate de_________________ denumita in continuare "Centru service"
si
S.C.          . cu sediul in Bucuresti, Str.                , cod unic de inregistrare R reprezentata de in calitate de Riello RO Burners Country Manger denumita in continuare " Reprezentanta "

Obiectul contractului

Il constituie organizarea, modul de desfasurare a activitatii de service pentru arzatoarele RIELLO precum si colaborarea dintre Centrul de service si Reprezentanta.Obligatiile partilor

2.1Obligatiile "Centrului de service".

Centrul de service se obliga :

Sa efectueze operatiunile de punere in functiune, service si intretinere in conformitate cu normativele ISCIR in vigoare si cu specificatiile tehnice mentionate de Riello SPA.

Sa informeze Reprezentanta despre situatia autorizarii ISCIR a Centrului, precum si despre modificarile aparute in ce priveste competenta Centrului si structura echipei de service.

Sa se deplaseze la solicitarea Reprezentantei sau clientului pentru PIF, service in garantie in maxim 48 ore in cazul in care importul s-a realizat cu acordul Reprezentantei si in cel mai scurt timp posibil in alte situatii.

Sa asigure service in perioada de garantie, perioada de garantie fiind de 12 luni de la data PIF dar nu mai mult de 15 luni de la realizarea importului.

Sa respecte tarifele pentru PIF, interventie si intretinere mentionate in anexa.1

Sa respecte si sa nu denigreze Reprezentanta, numele producatorului si a marcilor gestionate.

Sa raspunda in nume propriu pentru calitatea serviciilor prestate catre tertii

Sa instruiasca utilizatorul despre modul de utilizare al aparatului.

Sa completeze certificatul de garantie la punerea in functiune si sa mentioneze in acesta orice interventie efectuata si orice observatie ce tine de corecta functionare a aparatului.

Sa intocmeasca Procesul verbal de punere in functiune/Raportul de verificari, incercari si probe in vederea autorizarii functionarii aparatului

Sa returneze piesele defecte la reprezentanta impreuna cu procesul verbal de constatare pentru a se verifica veridicitatea defectiunii si a se efectua decontarile

Centrul de service accepta incepand cu data semnarii prezentului contract sa fie verificate de Beneficiar respectarea tuturor obligatiilor contractuale .Obligatiile "Reprezentantei"

Sa puna la dispozitia Centrului de service documentatia aferenta arzatoarelor comercializate.

Sa informeze Centrul de service despre eventualele modificari aparute in structura gamei de produse si a componentelor arzatoarelor.

Sa informeze Centrul de service despre modificarile aparute la nivelul tarifelor de servicii.

Sa informeze Centrul de service despre organizarea cursurilor tehnice sau comerciale organizate

Sa asigure piese de schimb gratuit in cazul in care se constata un defect de fabricatie, viciu de material, si contra-cost in cazul in care vina defectiunii apartine unei terte persoane.

Conditii comerciale / Modalitati de plata

Contravaloarea serviciilor in functie de modelul arzatorului sunt mentionate in anexa 1 care constituie parte integranta a prezentului contract.

Tariful include punerea in functiune si deplasarile aferente in caz de interventie in perioada de garantie.

Plata contravalorii serviciilor catre Centrul de service se va efectua pe baza de factura de Reprezentanta in cazul in care solicitarea a fost lansata de aceasta si de catre solicitant in cazul in care importul s-a realizat fara acordul Reprezentantei.

Competenta centrului de service este pe o raza de 50 km fata de localitatea in care isi are sediul social.

Deplasarea in afara acestei zone se realizeaza doar cu acordul Reprezentantei, deplasarea (ceea ce depaseste 50 km) fiind achitata de catre clientul final.

Raspundere contractuala / Penalitati

Incepand cu data semnarii prezentului contract acesta devine titlu executoriu si produce efectele juridice determinate de acesta, completandu-se cu prevederile Codului Civil.

Pentru nerespectarea termenelor de punere in functiune, service - intretinere stabilite de comun acord cu Reprezentanta si/sau clientul final, se vor suporta penalitati de 0,15 % pe zi din valoarea echipamentului.

Forta majora

Forta majora, definita conform legislatiei in vigoare, exonereaza ambele parti de orice raspundere daca prevederile contractuale nu pot fi respectate ca urmare a unui asemenea caz, doar daca partea care o invoca notifica in scris cealalta parte, in termen de 15 zile de la data de incepere sau de la data luarii la cunostinta.

Forta majora prelungeste automat perioada in care obligatiile partilor urmeaza sa fie executate cu durata intarzierii cauzate de situatia de forta majora.

Toate raspunderile partilor pana la aparitia fortei majore raman valabile.

Arbitraj

Partile au incheiat acest contract in buna credinta si in spirit de echitate, fiind inteles ca indeplinirea obligatiilor fiecarei parti depinde de indeplinirea obligatiilor celeilalte parti

Orice neintelegere intre parti, decurgand din interpretarea sau executarea contractului, care nu va putea fi rezolvata pe cale amiabila, va fi supusa spre solutionare Comisiei de Arbitraj de pe langa Camera de Comert  si Industrie Bucuresti potrivit regulamentului de functionare a

acesteia.Partea care doreste sa supuna o neintelegere spre arbitraj va instiinta cealalta parte in scris, expunand problema in litigiu.

Hotararea arbitrajului este definitiva si executorie pentru ambele parti.

Confidentialitate, Protectie fata de terti

Fiecare parte contractanta se obliga sa nu divulge unei terte persoane sau sa nu foloseasca, cu exceptia situatiilor impuse de prezentul contract, nici o informatie de natura confidentiala de ex. Informatii tehnice, comerciale, know-how, structura preturilor, informatii administrative

Dispozitii finale

Orice modificare la contract va fi facuta in scris cu acordul ambelor partilor.

Orice Anexa sau Protocol semnat de ambele parti, facand referire la prezentului contract, se constituie parte integranta a contractului, supunandu-se tuturor prevederilor contractului.


Intreaga corespondenta anterioara cu referire la semnarea prezentului contract devine nula de la data intrarii in vigoare a contractului.

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si se incheie la 31.12.2004. Contractul isi pierde valabilitatea daca nu este semnat si returnat de Centul de service in maxim 5 zile de la data primirii actului de catre acesta.


Prezentul contract s-a incheiat la data de ___________________in doua exemplare, cate una pentru fiecare parte, ambele avand valoare de original.
Centrul de service                                                                      Reprezentanta

Riello RO Burners Country Manager


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright