Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Continutul contractului de societate - clauze privind identificarea partilorContinutul contractului de societate - clauze privind identificarea partilorContinutul contractului de societatePotrivit legii 31/90 contractul de societate (actul de infiintare) trebuie sa cuprinda anumite clauze care sa stabileasca relatiile dintre asociati. Majoritatea clauzelor sunt comune tuturor formelor juridice de societate si privesc identificarea partilor, individualizarea viitoarei societati, caracteristicile societatii, conducerea si gestiunea societatii, drepturile si obligatile asociatilor, dizolvarea si lichidarea societatii.


Clauze privind identificarea partilor.

In cazul persoanelor fizice, in contract trebuie sa se prevada numele si prenumele, domiciliul, cetatenia asociatilor. In cazul persoanelor juridice, se arata denumirea, sediul si nationalitatea acesteia.


Clauze privind identificarea viitoarei societati.

Prin aceste clauze se stabilesc denumirea, forma juridica si sediul societatii. Denumirea, atribut de identificare al societatii, se stabileste cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege si a caracteristicilor speciale in cazul SCS si SNC.

In legatura cu forma juridica a societatii, in contract se mentioneaza una din cele 5 forme prevazute de legea 31/90.

Legat de sediu, in contract se stipuleaza locul in care viitoarea societate isi va desfasura activitatea.
Clauze privind caracteristicile societatii comerciale.

Se mentioneaza clauzele privind obiectul si durata societatii precum si capitalul social.

Obiectul societatii trebuie sa fie specificat concret prin aratarea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate de societate.

In legatura cu durata societatii, in contract se stabileste durata existentei societatii care poate sa fie limitata sau nelimitata.

Capitalul social - in contract se face referire la continutul capitalul social, la aportul in numerar sau natura, la capitalul social subscris si cel varsat.


Clauze privind conducerea si gestiunea societatii.

Potrivit legii, in contract se prevede unele elemente referitoare la administrarea societatii, la luarea deciziilor precum si la controlul asupra gestiunii societatii.


Clauze privind drepturile si obligatiile asociatilor.

Asociatii trebuie sa stabileasca in contract drepturile care revin si obligatiile care si le asuma. In cazul SNC si SCS, prin lege, se stabileste partea fiecarui asociat din beneficii si pierderi. La celelalte categorii de societati se stabileste suplimentar si modul de distribuire a beneficiilor.


Clauze privind dizolvarea si lichidarea societatii.

In contract se mentioneaza si clauzele ce privesc dizolvarea si lichidarea societatii.


Clauze privind modificarea societatii.

Clauze care pot determina fuziunea societatii cit si elemente care duc la declansarea falimentului.

Formalitatile necesare constituirii societatilor comerciale

Constituirea societatilor comerciale este un proces care implica mai multe formalitati:

intocmirea si autentificarea actelor constitutive

autorizarea de catre instanta a functionarii societatilor comerciale

publicarea, inmatricularea si inscrierea fiscala


Intocmirea actelor constitutive.


Prin intocmire se intelege redactarea si autentificarea inscriselor actelor respective.

Redactarea inscrisurilor se realizeaza prin intermediul organelor specializate dar si prin intermediul notarului de stat. Inscrisurile sunt prezentate notarului de stat pentru autentificare de catre persoana desemnata in calitate de administrator al societatii ori de catre un anumit asociat imputernicit de catre ceilalti.

Autentificarea efectuata de catre notariat presupune insa si o verificare a legalitatii acestor acte. Din acest moment se considera ca societatea a capatat o capacitate de folosinta restrinsa cit si recunoasterea unei capacitati de exercitiu.


Autorizarea de catre instanta judecatoreasca a functionarii societatilor comerciale.


Potrivit legii 31/90, constituirea societatilor comerciale este supusa unui control judiciar prealabil si obligatoriu. Instanta judecatoreasca efectueaza acest control in functie de forma juridica a societatii.

Legea 31/90 prevede expres ca exercitarea controlului asupra legalitatii actelor constitutive si autorizarea functionarii societatii se realizeaza de catre instanta judecatoreasca de pa raza in care isi va desfasura activitatea viitoarea societate.

Autorizarea de functionare a societatilor comerciale are la baza cererea de autorizare depusa la instanta judecatoreasca competenta.

Potrivit legii, cererea de autorizare trebuie sa fie insotita de anumite acte din care sa rezulte indeplinirea cerintelor legale. Aceste acte sunt:

a)      acte constitutive (contract de societate, respectiv actul de infiintare)

b)      actele privind efectuarea varsamintelor

c)      acte care dovedesc dreptul asociatilor asupra bunurilor aduse ca aport


Termenul de sesizare al instantei judecatoresti cu cererea de autorizare este de 15 zile de la data autentificarii actelor constitutive.

Pentru gestionarea cererii de autorizare, instanta judecatoreasca este obligata sa verifice legalitatea actelor constitutive. Este obligata sa verifice indeplinirea conditiilor legale privind aportul asociatilor, verificarea modului de efectuare a aporturilor, etc.

O mentiune speciala prevazuta de lege este aceea ca presedintele instantei de judecata trebuie sa ceara inaintea emiterii hotaririi un aviz de la Camera de Comert si Industrie. Acest aviz priveste utilitatea societatii precum si onorabilitatea fondatorilor.

Cererea de autorizare a functionarii societatii comerciale se solutioneaza de catre instanta prin pronuntarea unei hotariri care fie va autoriza functionarea societatii, fie va refuza cererea de autorizare.

Hotarirea instantei este supusa recursului, termenul de recurs fiind de 15 zile de la pronuntare.

Hotarirea judecatoreasca se comunica la Oficiul Registrului Comertului, aceasta fiind o obligatie a instantei judecatoresti. Termenul de comunicare este de 15 zile si curge de la data cind hotarirea a ramas definitiva.


Publicarea, inmatricularea si inscrierea fiscala


Odata obtinerea autorizatiei de functionare, urmeaza indeplinirea formalitatilor de publicare, inmatriculare si inscriere fiscala.

Publicarea presupune ca societatea a trecut de formalitatile prevazute de lege si ca societatea are capacitate de exercitiu. Legea 31/90 nu prevede un termen in cadrul caruia trebuie facuta publicarea in Monitorul Oficial.

Inmatricularea la Registrul Comertului este o alta formalitate cu consecinte deosebite privind valabilitatea societatii comerciale. Inmatricularea se dispune prin sentinta de autorizare a functionarii societatii si se comunica la Oficiul Registrului Comertului.

Inmatricularea se realizeaza printr-o cerere de inmatriculare care este adresata Oficiului Registrului Comertului in raza caruia societatea isi are sediul.

In toate cazurile, indiferent de forma societatii, cererea de inmatriculare trebuie sa fie insotita de sentinta de autorizare  a functionarii societatii comerciale, de contractul de societate si de un document din care sa rezulte ca s-a publicat in Monitorul Oficial.

Potrivit legii, termenul de dpunere a cererii de inmatriculare este de 15 zile de la data la care sentinta de autorizare a functionarii societatii a ramas definitiva.

Toate aceste etape, prevazute de lege, ca fiind necesare la constituirea societatii comerciale, creaza capacitatea de exercitiu deplina a societatii dar nu functionarea efectiva a acesteia. Pentru ca societatea sa functioneze efectiv trebuie indeplinita o noua formalitate, si anume inscrierea la institutia ficala.

Pina la constituirea trezoreriilor, aceasta operatiune presupune emiterea unei cereri de deschidere a conturilor la o banca comerciala. Odata cu infiintarea trezoreriilor statului, a asigurarii cu prioritate a achitarilor obligatiilor fata de buget, societatile sunt obligate tsocietatile sunt obligate sa deschida cont si la trezoreriile pe raza careia isi desfasoara activitatea.

Cererea de inmatriculare a conturilor este insotita de hotarirea instantei prin care s-a autorizat functionarea, de actele constitutive, de documentele doveditoare inmatricularii si publicarii, dar si de un document cu semnatrule persoanelor care vor gestiona in viitor societatea.

In situatia in care a trecut in exercitiu financiar si societatea n-a prezentat bilantul iar termenul de existenta prevazut in contract este limitat la un an calendaristic, societatea isi inceteaza existenta.

In conditiile in care in contract termenul este nelimitat, societatea chiar daca nu a prezentat bilant isi continua de drept existenta putind fi activata atunci cind asociatii recurg la efectuarea operatiunilor comerciale.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright